fbpx
Select Page

Курс по Autodesk Fusion 360 – Машинно конструиране (CAD)

Програма за обучение – по Машинно конструиране (CAD) с Аutodesk Fusion 360

1. Fusion 360- работа на облачна платформа

 • интерфейс и навигация
 • създаване и управление на проекти, качване на файлове от диска към облака, съвместна работа в проект

2. Създаване на детайли

 • създаване на 2D скица, поставяне на ограничения, размери и работа с параметри
 • създаване на плътни тела – Extrude, Revolve, Sweep, Loft и Rib
 • редактиране на геометрия, добавяне на отвори, закръгления и фаски
 • размножаване на геометрия – Mirror и Pattern
 • работа с Multi-body
 • работа с повърхнини – Surface
 • моделиране на тела със свободни форми – Freeform
 • създаване на детайли от листов материал – Sheet metal

3. Сглобена единица

 • създаване на сглобена единица от детайли
 • редактиране на детайлите от сглобената единица
 • поставяне на ограничения между детайлите
 • задаване на движение
 • добавяне на библиотечни елементи
 • проверка за пресичане
 • създаване на разглобяване и анимация

4. Създаване чертеж на детайл и сглобена единица

 • генериране на изгледи, проекции, разрези и детайлни изгледи
 • поставяне на размери, знаци за обработка и допуски
 • създаване на спецификация и поставяне на позиции
 • попълване на таблицата, създаване на рамка и таблица
 • създаване на разглобен изглед

5. Визуализация

 • избор на сцена и среда на визуализация
 • добавяне на материали и цветове
 • добавяне на светлина и камери

Курсът може да бъде проведен в две форми:
Присъствено: КАД Пойнт ЕООД – 1750 София, кв. Полигона, бл.43, офис 7;
Онлайн: Необходима е инсталация на последна версия на закупен, обучителен или 30-дневен лиценз. Препоръчително да имате втори монитор;

Продължителността на курса е 3 дни – общо 18 учебни часа;
от 9:00 до 14 часа или 12:30 до 17:30 часа;
групи от 3 – 6 човека;

Цена: 550 лева без ДДС
– за клиенти 20 % oтстъпка (цената е 440 лева без ДДС)
– за студенти 25% oтстъпка (цената е 410 лева без ДДС)