fbpx
Select Page

Какво ново в Autodesk Infraworks 2023.1

Autodesk обявиха новата версия Infraworks 2023.1 с няколко нови функции, които да улеснят работните процеси в инфраструктурния проект:

 • Срязваща равнина – Динамично променяща се равнина на срязване, перпендикулярна на направлението на изследвания инфраструктурен модел, което позволява по-лесното му изследване и взимане на решения;
 • Потребителски Revit параметрични фамилии – В новата версия Infraworks 2023.1 можете да използвате Revit фамилии като параметрични елементи на мостовата конструкция, а когато експортирате Infraworks моста в Revit модел, тези компоненти се разпознават като параметрични Revit фамилии;
 • Подобрен контрол на геометрията – Позволява създаване на потребителски колони, греди и устои на мостове със сложна геометрия в Inventor с възможност за прецизна настройка на позицията на елементите в Infraworks 2023.1

Онлайн Семинар – Представяне на Вашата идея чрез Autodesk Infraworks (Видео)

Онлайн семинар за Autodesk Infraworks 19 Април 2022 – Представяне на Вашата идея чрез Autodesk Infraworks:

 • Извличане и настройка на Infraworks модела;
 • Добавяне на Civil 3D и Revit модели;
 • Обмен на ГИС данни;
 • Представяне на концептуалния модел в Infraworks.

BIM работни процеси за инфраструктура с Civil 3D, InfraWorks и BIM Collaborate Pro (Видео)

Онлайн Семинар – BIM работни процеси за инфраструктура с Civil 3D, InfraWorks и BIM Collaborate Pro

 • Изграждане и представяне на инфраструктурния BIM модел чрез Autodesk продуктите Civil 3D и Infraworks;
 • Съвместна работа на екипа и координацията на моделите чрез BIM Collaborate Pro.

Видео от онлайн семинара можете да видите тук …

Autodesk Онлайн Семинар – Kакво ново в Civil 3D, InfraWorks и ReCap Pro 2023

Autodesk обяви специален онлайн семинар (на английски език) на 20 Април 2022 (Начало 17:00 часа), в който техническите експерти на компанията за инфраструктурно проектиране ще представят новостите в Civil 3D, InfraWorks и ReCap Pro 2023:

 • Подобрения в Grading Optimization и Project Explorer функционалността в Civil 3D;
 • Коридорно моделиране, мрежи под налягане и жп проектиране в Civil 3D;
 • Двупосочна връзка между InfraWorks и Structural Bridge Design;
 • Подобрени параметрични детайли в InfraWorks;
 • Нов Autodesk Docs възуализатор за ReCap Pro облаци от точки.

Autodesk Онлайн Семинар (Английски език)
20 Април 2022 (Начало 17:00 часа)
Изисква се регистрация

Варианти (Proposals) в Autodesk Infraworks (видео)

Създаване на варианти (Proposals) в Autodesk Infraworks:

 • Master вариант, който ни предоставя Infraworks при сваляне на дадена територия чрез Model Builder;
 • Създаване на допълнителни проектни варианти и преглед на елементите в Data Sources на съответния Infraworks вариант;
 • Гледни точки (Bookmarks) и филмчета (Storyboards) са константни за различните варианти (Proposals).