Menu

Какво ново в Infraworks 2022

Най-полезната нова функция в Infraworks 2022 е, че можете да добавяте декоративни елементи по компонентни пътища, включително и такива получени от Civil 3D коридорни обекти. Разширена е библиотеката с декоративни елементи с нови мантинели, бариери, огради, растителни видове и др.

Друга нова функционалност е възможността за изграждане на сложни мостови съоръжения с параметрични гредови системи, базирани на iLogic технологията в Autodesk Inventor. Подобрена е и Model Builder функционалността за извличане на гео данни чрез задаване на описание, координатна система и др.

Повече информация за новостите в Infraworks 2022, можете да видите тук …