fbpx
Select Page

Вашият Statlook!

Професионален софтуер за управление на IT ресурси, потребители и сигурност. 18 години на пазара – 750 000 поддържани компютри – 7 500 клиенти, които оценяват автоматизацията на хардуерния и софтуерния мениджмънт, лицензионните съответствия, наблюдението на потребителската активност, дистанционната помощ и helpdesk поддръжката, както и GDPR управлението.

РЕСУРСИ:

Сега вече знаете всичко за инфраструктурата, която управлявате.
Автоматизираното управление на ресурсите е удобство и спестено време за Вас и Вашата фирма, заедно с повишена сигурност, ефективност и допълнителни предимства. Statlook автоматично събира данни за компютрите, потребителите и софтуера в мрежата, помага за управление на лицензите и информира за всички важни промени и резултати.

Функции

•  Улеснява инвентаризацията на ресурсите (QR кодове, конфигурации, история)
•  Вътрешна проверка на легитимността на лицензите (SAM)
•  Управление на хардуер, софтуер и лицензи
•  Автоматизирани ежедневни задачи – известия, отчети, скриптове и др.

.

НАБЛЮДЕНИЕ:

Лесен контрол на потребителите и устройствата.
Повишаването на сигурността и ефективността на служителите носи реални ползи на всяка организация. Statlook дава възможност за следене на активността на потребителите, посетените интернет страници, използваните подвижни средства за съхранение на информация и отпечатаните документи, както и ограничаване или блокиране на достъпа до определени устройства.

Функции

•  Контрол на потребителските дейности (приложения, интернет активност)
•  Следене на посетени интернет страници и отпечатени документи
•  Получаване на информация за операции върху свързани USB устройства за съхранение на данни
•  Блокиране на приложения, интернет страници и USB устройства

HELPDESK И ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП:

Свързвате се и помагате на потребителите, където и да сте.
Бързият и надежден начин за помощ на потребителите е много важен за спокойната работа на всяка организация. Helpdesk пакетът позволява ефективно управление на заявките, благодарение на интеграцията му с пощенските кутии и другите компоненти на системата Statlook. Пълното познаване на инцидентите и вграденият инструмент за дистанционен достъп дават възможност за бърз и ефективен отговор.

Функции

• Автоматично конвертиране на имейлите в инциденти (заявки)
•  Удобно управление на заявките (десктоп и онлайн)
•  Пълна история и документация на всеки запис
•  Отдалечена помощ и отдалечен достъп (Direct PC и Company Online)

GDPR УПРАВЛЕНИЕ:

Улеснено GDPR управление.
Професионален инструмент за IT отдели, всички ръководители и специалисти по защита на данни, както и всеки служител работещ често с лични данни. Може лесно да автоматизирате процеса за управление на сигурността на личните данни и да осигурите добър стандарт за съдействие и защита срещу последствията от евентуална проверка.

Функции

•  Автоматизиране на записите от извършените дейности в съотвествие с правилата за GDPR
•  Управление на групите данни и дейности при обработката
•  Управление на хората и организациите, обработващи вашите данни
•  Обучение, инциденти, оценка на риска и оценка на въздействието