fbpx
Select Page

Phoenix FD

Phoenix FD е приложение за моделиране динамиката на флуидите в среда на Autodesk 3ds Max или Autodesk Maya. Симулации на огън, дим, течности, вълни от океана, пръски, спрей, мъгла и др.

Phoenix 4 for 3ds Max Update 3

Новите функции във Phoenix 4 са Active bodies взаимодействие с течности, подобрена работа с частици, Tex UVW и др.

Представяне на флуиди

Във Phoenix FD можете да представите реалистично движението на флуиди в 3D модела на 3ds Max или Maya

Дим и огън

Динамично създаване на детайлни огнени и димни ефекти чрез оптимизиранo GPU представяне.