Menu

Phoenix FD за 3ds Max и Maya

Phoenix FD за 3ds Max и Maya

Phoenix FD е приложение за моделиране динамиката на флуидите. Симулации на огън, дим, течности, вълни от океана, пръски, спрей, мъгла и др.

КАКВО НОВО ВЪВ Phoenix FD за 3ds Max

FLIP SOLVER

Fast & realistic liquid simulations.

QUICK PRESETS

New toolbar with presets for fire, smoke and liquid simulations.

FAST VOLUME RENDERING
Optimized volume rendering with accurate lighting and global illumination.
IMPROVED FIRE & SMOKE SOLVER

Create realistic smoke and fire with natural rolling motion and fine details without increasing resolution.

NEW FORCES

Influence simulations with forces like wind, spline follow, mesh attraction and more.

ACCURATE VIEWPORT PREVIEW

Preview fire, smoke and liquid simulations quickly and accurately in the viewport.

КАКВО НОВО ВЪВ Phoenix FD за Maya

FLIP SOLVER

Fast and more realistic liquid solver.

QUICK PRESETS

New toolbar with presets for fire, smoke and liquid simulations.

FAST VOLUME RENDERING
Optimized volume rendering with accurate lighting and global illumination.
NEW FIRE & SMOKE SOLVER

Create realistic smoke and fire with super fine details.

FORCE CONTROLS

Art direct and control simulations with forces like wind, mesh attraction and more.

PATH FOLLOW

Create simulations that follow a path along a spline.

.

WORKSTATION

Постоянен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

600 Eu

WORKSTATION

Годишен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

280 Eu