Menu

Phoenix FD за 3ds Max и Maya

Phoenix FD за 3ds Max и Maya

Phoenix FD

Phoenix FD е приложение за моделиране динамиката на флуидите. Симулации на огън, дим, течности, вълни от океана, пръски, спрей, мъгла и др.

КАКВО НОВО ВЪВ Phoenix FD

Flip Solver

Бързи динамични симулации на течности.

Предварителни настройки

Инструменти с предварителни настройки за огън, дим и течности.

Бързо обемно рендиране

Оптимизирано обемно рендиране с точно изчисление на осветеността.

Подобрен огън и дим

Постигане на по-голям реализъм чрез детайлност на движението без увеличаване на разделителната способност.

Подобрени сили на привличане

Улеснява задаването на силата на вятъра по зададени криви и чрез мрежи на привличане.

Подобрен предварителен преглед

Удобен преглед на ефектите на вода, огън и пушек.

WORKSTATION

Постоянен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

600 Eu

WORKSTATION

Годишен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

280 Eu