fbpx
Select Page

ExactFlat for Rhino

ExactFlat е приложение в среда на Rhino, чрез което можете да разкроите тримерен модел в планова (XY) равнина. ExactFlat се използва в редица индустрии като текстилна, обувна, машиностроителна, мебелна и др, като предоставя набор от инструменти за преформатиране на модела, изглаждане и разгъване на 3D модела в двумерната равнина на Rhino.

Работа с 3D модели

Моделът може да бъде проектиран в среда на Rhino, импортиран от друга програма за тримерно моделиране или лазарно сканиран обект, вмъкнат в среда на Rhino. ExactFlat разполага с редица инструменти за потребителско или автоматизирано преформатиране (Remesh или Adaptive Remesh) на 3D продукта.

Разкрой на елементите

ExactFlat прави прецизен разкрой на 3D модела в двумерното пространство и представя чрез цветна схема деформацията на конкретния материал във всеки един от разкроените елементи. Можете да разполагате маркер по границата на даден елемент и ExactFlat автоматично ще разположи неговото съответствие върху съседния разкроен елемент.