fbpx
Select Page

Altium Designer – базов курс

Този курс е предназначен за хардуерни инженери, смятащи да работят като Schematic и/или Layout PCB дизайнери, както и Librarians (библиотекари)

След завършване на курса, Вие ще можете да:

 • Създавате печатни платки до два слоя – от начало до край;
 • Създавате символи (Schematic symbols) на нови елементи;
 • Създавате корпуси (Footprints) на нови елементи;
 • Работите с допълнителни полезни продукти от гамата на Altium;

ПРОГРАМА:

 • Проектни файлове – разглеждане на структурата на проект и файловете към него;
 • Schematics – детайлно разяснение на schematic частта – инструменти, работно поле и др.;
 • Изчертаване на schematic символи, които не намираме в библиотеките/нямаме налични;
 • Concord Pro – описание на това как може мениджърът на компоненти да ни бъде полезен в ежедневната работа, обучение на работата с него;
 • Анотация на начертана схема – възможни варианти;
 • DRC – разглеждане на правилата за изчетаване на схеми;
 • Компилация на дизайн за прехвърляне в Layout;
 • Изчертаване на footprints/корпуси на елементи, когато елементът няма такъв;
 • Layout – разглеждане на работата със слоеве, опроводяване и други;
 • Изходни файлове – създаване на greber/odb++ файлове, различни необходими чертежи, 3D pdf-i и други;