Menu

Media & Entertainment Collection

Autodesk Media & Entertainment Collection

Всички необходими творчески инструменти за създаване на съдържание в развлекателната индустрия – наложените в индустрията Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, иновативния Autodesk Arnold, като осигурява лесен преход на създаденото съдържание между различните инструменти и продукти. Autodesk Media & Entertainment Collection предоставя на специалистите по компютърна анимация и визуални ефекти всички необходими инструменти да правят завладяващи ефекти, реалистични 3D създания и дигитални светове.

Още продукти в колекцията:

MotionBuilder

Mudbox

Character Generator

SketchBook

Rendering in A360