fbpx
Select Page

Основни функции на Autodesk Forma

1.Контекстуално моделиране: Потребителите могат бързо и лесно да създават модели на зоната, за която е предвиден проекта, като използват голямата база данни във Forma, включително терен, инфраструктура и съществуващи обекти за конкретния регион.

2.Възможности за концептуален дизайн: Позволява на потребителите да сравняват своите дизайнерски решения, като същевременно бързо и лесно създават сложни 3D дизайни.

3.Автоматизация: Проучва идеите за дизайн много по-бързо в първите етапи на проектирането, като използва прости, но ефективни персонализирани решения и бързо генерира много концепции, за да гарантира, че цялото пространство е правилно решено.

4.Бърз Анализ: Анализира важни архитектурни и климатични промени в реално време, включително слънчева светлина, дневна светлина, вятър и микроклимат. Възможността за извършване на екологични проучвания в началото на процеса на проектиране означава, че потребителите могат много по лесно да постигнат целите и стандартите за устойчивост.

Разлики между Revit LT и Revit

Revit LT и Revit са софтуерни продукти на Autodesk за изграждане на Строително Информационни Модели (BIM), които имат сходна функционалност, но също така и големи различия.

Revit LT е предназначен за професионалисти в областта на архитектурата, с редица ограничения за конструктивното проектиране и практически без възможност за изграждане на ОВК, ВиК и Ел-част. Продуктът e създаден като стъпало за малки архитектурни фирми, които искат да преминат към BIM работни процеси или за по-големи фирми, при които отделни специалисти работят върху изолирани проекти (без нужда от екипна колаборация).

Като функционалност са налични всички стандартни архитектурни елементи, но без тези за сложна геометрия (адаптивни компоненти и концептуални солиди), съставни елементи (Parts) и сглобени единици (Assemblies) и съдържа основните конструктивни елементи, но без наклонени колони, ферми, армировки и връзки между металните елементи.

Други ограничения в Revit LT са липсата на връзка с FormIt, на самостоятелен рендер (ползва се облачния рендер на Autodesk), Dynamo функционалност, добавяне на Macro код, както и отсъствието на анализи на площи, осветление, засенчване, маршрути и др.

Предлага се като самостоятелен софтуерен продукт Revit LT или като пакет Revit LT Suite (с добавен AutoCAD LT лиценз), които са от три до четири пъти по-достъпни ценово от пълната версия Autodesk Revit.

Всички описани по-горе ограничения на Revit LT са налични в пълната версия Revit, което я превръща в най-мощното средство за изграждане на BIM модели на специалностите Архитектура, Конструкции, ОВК, ВиК и Електрическа част. Продуктът позволява удобна координация и сътрудничество между различните дисциплини, тъй като екипите могат да споделят промените в един централен събирателен модел в рамките на локалната мрежа (за екипна работа в Autodesk Construction Cloud е необходим допълнителен лиценз Collaborate Pro).

Autodesk Revit също се предлага като самостоятелен продукт, както и като част от AEC Collection – пакет от софтуерни продукти: AutoCAD, 3ds Max, Navisworks, Civil 3D, Advance Steel, Robot Structural Analysis и много други.

Повече информация за разликите между Revit LT, Revit и AEC Collection

Autodesk AEC Collection за сградно и инфраструктурно проектиране (Видео)

В този онлайн семинар разглеждаме основните BIM и CAD продукти за сградно и инфраструктурно проектиране в Autodesk AEC Collection:

 • Revit за сградно проектиране;
 • Infraworks и Civil 3D за инфраструктурно проектиране;
 • Navisworks за изследване на моделите;
 • Autodesk Docs за обмен на данни между екипите.

Онлайн Семинар за Autodesk AEC Collection (Видео)

AEC Collection – Универсален пакет за сградно и инфраструктурно проектиране:

 • Тенденции и динамика на строителната индустрия и прилагането на BIM технологията;
 • Основните BIM и CAD продукти за сградно и инфраструктурно проектиране в Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection;
 • Работните процеси, осъществен между отделните продукти от колекцията.

Autodesk Онлайн Семинар – Kакво ново в Civil 3D, InfraWorks и ReCap Pro 2023

Autodesk обяви специален онлайн семинар (на английски език) на 20 Април 2022 (Начало 17:00 часа), в който техническите експерти на компанията за инфраструктурно проектиране ще представят новостите в Civil 3D, InfraWorks и ReCap Pro 2023:

 • Подобрения в Grading Optimization и Project Explorer функционалността в Civil 3D;
 • Коридорно моделиране, мрежи под налягане и жп проектиране в Civil 3D;
 • Двупосочна връзка между InfraWorks и Structural Bridge Design;
 • Подобрени параметрични детайли в InfraWorks;
 • Нов Autodesk Docs възуализатор за ReCap Pro облаци от точки.

Autodesk Онлайн Семинар (Английски език)
20 Април 2022 (Начало 17:00 часа)
Изисква се регистрация