Select Page

Revit Workset екипна работа в локалната мрежа (видео)

Как да работим с Revit екипно в локалната мрежа чрез workset функционалността:

  • Настройка на централен и локален модел;
  • Създаване на workset множества и добавяне на елементи към тях;
  • Запитвания за редакция на елементи между членовете на екипа;
  • Създаване на филтри за подобрена визуализация на workset множествата.

Civil 3D Project Explorer (Видео)

Project Explorer е допълнително приложение, което получават абонатите на AEC Collection. С него можете по-добре да взаимодействате с обектите в Civil 3D и да извличате богати репорти.

Новият Autodesk Docs е добавен в AEC Collection

Новият облачен продукт Autodesk Docs е включен в колекцията за архитектурен и инженерен дизайн AEC Collection. Това позволява на специалистите от различни екипи да обменят удобно проектните документи, да обсъждат евентуални грешки и да ускоряват процесите по разглеждане и одобрение на документацията.

  • Администриране на документацията: Проектните документи се разполагат в директории с определени права за отделните участници в пректния екип. Например ВиК специалистът има пълен контрло над ВиК папката, но не може да качва файлове в директориите на строителния инженер и на ОВК проектанта.
  • Версии на файловете: Технологията Autodesk Docs поддържа версии на файловете, които се качват в платформата, като може да се сравнява какво се е променило в текущия 2D или 3D файл спрямо по-стара версия. Нищо не се губи в Autodesk Docs и може да се преглежда цялата история на проекта – качване, сваляне, промяна, изтриване.
  • Разрешаване на проблеми: По време на работата проектантите могат да правят бележки (Markups) върху проектните документи и да споделят с други специалисти. При възникване на проблем даден член на екипа може да създаде Issue, което да отправи към един или повече участници, за намиране на решение на съответния проблем.
  • Одобрение на документи: В Autodesk Docs готовите проектни документи могат да бъдат групирани и предвижени за одобрение от съответните отговорни лица в екипа. По време на процеса на одобрение могат да бъдат направени забележки, въз основа на които проектантът да внесе корекции и неговата документация да получи одобрение.

Допълнително информация за Autodesk Docs можете да видите тук

Какво ново в Revit 2021.1

Autodesk обявиха новия Revit 2021.1, който има редица нови функции и подобрения:

Включен е по-бързия Dynamo 2.6 for Revit и са добавени нови Node обекти:

(more…)

Връзката между ГИС и BIM технологиите

Тази статия има за цел да представи някои от многобройните продукти в портфолиото на Autodesk и как се използват по отношение на двете технологии ГИС и BIM. Ако попитаме Wikipedia какво са ГИС и BIM, ще излязат следните определения, които рисуват доста добра картина за това какво представляват двата вида технологии:

  • Географска информационна система (ГИС) е информационна система за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на географски обвързани (пространствени) данни (на английски: Geographic data and information).
  • Строително информационен модел идва от английското Building Information Modeling (BIM). Чрез BIM се създава и управлява документацията за един проект през целия му живот. т.е. от архитекта, през инженерните специалности, през строителите и след това поддръжката на сградата.

Следователно може да се каже, че ГИС се отнася към територията (градска и извънградска), информация за собственост и каква инфраструктура е налична, докато BIM поставя ударението на строителния модел (сборния модел на архитектурно-инженерни специалности). По този начин двата вида технологии се допълват една с друга. ГИС дава базовата информация, необходима за съставянето на концептуалния модел, както по-късно и на техническия BIM модел.

(more…)