Select Page

Рефериращи компоненти в Civil 3D етикети (видео)

В това видео ще видите как се създават етикети в Civil 3D, които съдържат референтни компоненти, чиято цел е да прочетат информация от външни за тях Civil 3D обекти.

  • Добавяне на етикет към проектна повърхнина;
  • Добавяне на допълнителен компонент, който чете от теренната повърхнина;
  • Създаване на ос и компонент в етикета, който реферира към осовия обект.

Онлайн курс Civil 3D за Пътно Проектиране 14-17 Декември

КАД Пойнт организира онлайн курс (в платформа Zoom) Civil 3D за Пътно Проектиране – 4 дни (общо 24 учебни часа) с група от 3 до 6 курсиста.

  • 14 – 17 Декември (Вторник – Петък)
  • Всеки ден от 09:00 – 14:00
  • Цената е 390 лв (с ДДС)
  • Програма на курса

Технически изисквания за курса:
1. Инсталиран Civil 3D 2022:

2. Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.