Menu

Курс Civil 3D за Пътно Проектиране 10–13 Август

КАД Пойнт организира курс за Civil 3D за Пътно Проектиране
Дата: 10–13 Август (Понеделник – Четвъртък)
Всеки ден от 09:00 до 14:00 (Общо 24 уч. часа)

Учебна зала на КАД Пойнт: жк Полигона бл 43 офис 7
Цена: 420 лв с ДДС
Програма на курса

Курс Civil 3D за Вертикално Планиране 20-23 Юли

КАД Пойнт организира курс за Civil 3D за Вертикално Планиране
Дата: 20-23 Юли (Понеделник – Четвъртък)
Всеки ден от 09:00 до 14:00 (Общо 24 уч. часа)

Учебна зала на КАД Пойнт: жк Полигона бл 43 офис 7
Цена: 420 лв с ДДС
Програма на курса