fbpx
Select Page

Simlab Composer

Лесно и удобно средство, с което да изразите Вашата 3D идея по най-добрия начин. Можете да добавите 3D модели от разнообразни софтуерни продукти и да ги оживите чрез функциите на Simlab Composer за създаване на виртуална реалност (VR), рендер изображения, симулация на движението и да експортирате модела в 3D PDF.

Вмъкване на 3D модели

SimLab Composer може да интегрира много 3D проектни софтуери и файлови формати и да работи бързо и безпроблемно с големи модели.

CAD Интеграция

CAD интеграцията спестява много време и усилия, тъй като SimLab Composer пази автоматична връзка при промяна на вмъкнатия 3D модел.

Разположение в пространството

SimLab Composer бързо и лесно разполага и подравнява обекти един спрямо друг. С един бутон можете да разполагате обекти на земната повърхност.

Библиотеки

SimLab Composer предлага много 3D модели, материали, осветления, сцени и готови рендер настройки.

Създаване на Варианти

Различните варианти (Scene States) позволяват изследване на различните конфигурации на трансформация и видимост на елементи, камера, материал, осветление и обстановка.

Рендер в реално време

SimLab Composer използва бързи алгоритми за оптимизиране на CPU и GPU представяне на 3D сцената при рендер в реално време.

Анимация

Анимацията в SimLab Composer добавя живот на 3D модела, като дава възможност за промяна на положението и видимостта на обектите, както и редакция на камера, материал и осветление.

Виртуална Реалност

SimLab Composer има обширна функционалност за представяне на варианти на модела и представянето им в реална среда чрез редица хардуерни устройства като Oculus Rift, Acer, HTC Vive. Безплатният SimLab VR Viewer може да се използва за Win/Mac OS десктоп или за iOS/Android модилни устройства.

3D PDF

Simlab 3D PDF е удобна опция за извличане на геометрията и настройките в 3D сцената в добре познатия PDF формат.