Select Page

Организация на проекта в Autodesk Docs (видео)

В това видео разглеждаме основните функции за организация на Autodesk Docs средата за обмен на проектна документация:

  • Добавяне на проектанти, компании и роли в Account Admin секцията;
  • Създаване, архивиране и настройки на проект в Project Admin;
  • Добавяне на членове на екипа и права за проектните директории;
  • Качване и разглеждане на документи;
  • Създаване и работа с Issues (проблеми) в проекта.

Облачните продукти на Autodesk – BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro

КАД Пойнт семинар – BIM Collaborate Pro

BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro са новите Autodesk облачно-базирани приложения за обмен на AEC данни между отделните проектни екипи. Тези две приложения заместват BIM 360 Design, който се използваше досега. Сега платформата е с две функционални нива на работа – BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro (Pro версията включва всичко от BIM Collaborate с възможност за директна работа в среда на Revit, Civil 3D и Plant 3D и споделяне на моделите в облака).

За по-пълна картина можете да видите сравнение между BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro

Администрация на проекта

Двата продукта са базирани на Autodesk Docs платформата, което включва разпределение на ролите между отделните членове и екипи при организацията на проектната документация и задаване на правата за различните директории. Също така се определят и основните работни процеси по одобряване на проектните документи и кои са отговорните роли в този процес.

Визуализация на документацията

Представяне на чертожна документация в браузера, без да е необходимо да имате инсталиран CAD или BIM софтуер, тъй като част от екипа има ръководни или консултативни функции. Изключително удобна е възможността за проследяване на промените между две състояния на проектния документ (версии на файла).

Timeline работни процеси – Можете да проследите работния процес на отделните екипи (Архитектура, Конструкции и други специалности). Това е интуитивен интерфейс, чрез който всеки един от екипите качва (споделя) пакет от чертожни и други документи с другите специалности, което позволява проследяване на прогреса на отделните екипи.

Решаване на проблеми – Можете да създавате Issue елементи за разрешаване на даден проблем в проекта. Това е изключително удобен работен процес за изследване на проблеми от няколко отговорни лица до взимане на правилното решение. Също така можете да проверите за пресичания между два и повече модела от различните специалности, което да удостовери координацията между тях в проекта.

Сигурност на продуктите в Autodesk Construction Cloud

Autodesk публикува документ за сигурността на продуктите в Autodesk Construction Cloud (Autodesk Docs, Autodesk Build, Autodesk Takeoff, Autodesk BIM Collaborate и Autodesk BIM Collaborate Pro). Тези продукти са базирани на Amazon Web Services (AWS), който е лидер в облачната инфраструктура. В Autodesk облачните продукти са заложени индустриални стандарти за сигурност SSAE-16 AT 101 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018.

Повече информация и брошура за сигурността на Autodesk продуктите за управление на строителните процеси можете да видите тук: Autodesk Construction Management Software Cloud Security

Autodesk Docs се предлага вече и като самостоятелен продукт

Облачният продукт Autodesk Docs, който е включен в колекцията за архитектурен и инженерен дизайн AEC Collection, вече се предлага и като самостоятелен продукт. Текущите потребители на BIM 360 Docs ще бъдат автоматично прехвърлени към абонамент на Autodesk Docs (включват се технологиите Autodesk Docs и BIM 360 Docs).

Цената на абонамента остава същата, като за текущи BIM 360 Docs проекти се препоръчва да се продължи използването на BIM 360 Docs технологията. За нови проекти проектантите могат да използват Autodesk Docs, който ще им даде по-големи възможности за обмен на проекти данни в работния екип.

Вижте повече информация за Autodesk Docs