Menu

Сигурност на продуктите в Autodesk Construction Cloud

Autodesk публикува документ за сигурността на продуктите в Autodesk Construction Cloud (Autodesk Docs, Autodesk Build, Autodesk Takeoff, Autodesk BIM Collaborate и Autodesk BIM Collaborate Pro). Тези продукти са базирани на Amazon Web Services (AWS), който е лидер в облачната инфраструктура. В Autodesk облачните продукти са заложени индустриални стандарти за сигурност SSAE-16 AT 101 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018.

Повече информация и брошура за сигурността на Autodesk продуктите за управление на строителните процеси можете да видите тук: Autodesk Construction Management Software Cloud Security

Autodesk Docs се предлага вече и като самостоятелен продукт

Облачният продукт Autodesk Docs, който е включен в колекцията за архитектурен и инженерен дизайн AEC Collection, вече се предлага и като самостоятелен продукт. Текущите потребители на BIM 360 Docs ще бъдат автоматично прехвърлени към абонамент на Autodesk Docs (включват се технологиите Autodesk Docs и BIM 360 Docs).

Цената на абонамента остава същата, като за текущи BIM 360 Docs проекти се препоръчва да се продължи използването на BIM 360 Docs технологията. За нови проекти проектантите могат да използват Autodesk Docs, който ще им даде по-големи възможности за обмен на проекти данни в работния екип.

Вижте повече информация за Autodesk Docs

Новият Autodesk Docs е добавен в AEC Collection

Новият облачен продукт Autodesk Docs е включен в колекцията за архитектурен и инженерен дизайн AEC Collection. Това позволява на специалистите от различни екипи да обменят удобно проектните документи, да обсъждат евентуални грешки и да ускоряват процесите по разглеждане и одобрение на документацията.

  • Администриране на документацията: Проектните документи се разполагат в директории с определени права за отделните участници в пректния екип. Например ВиК специалистът има пълен контрло над ВиК папката, но не може да качва файлове в директориите на строителния инженер и на ОВК проектанта.
  • Версии на файловете: Технологията Autodesk Docs поддържа версии на файловете, които се качват в платформата, като може да се сравнява какво се е променило в текущия 2D или 3D файл спрямо по-стара версия. Нищо не се губи в Autodesk Docs и може да се преглежда цялата история на проекта – качване, сваляне, промяна, изтриване.
  • Разрешаване на проблеми: По време на работата проектантите могат да правят бележки (Markups) върху проектните документи и да споделят с други специалисти. При възникване на проблем даден член на екипа може да създаде Issue, което да отправи към един или повече участници, за намиране на решение на съответния проблем.
  • Одобрение на документи: В Autodesk Docs готовите проектни документи могат да бъдат групирани и предвижени за одобрение от съответните отговорни лица в екипа. По време на процеса на одобрение могат да бъдат направени забележки, въз основа на които проектантът да внесе корекции и неговата документация да получи одобрение.

Допълнително информация за Autodesk Docs можете да видите тук