fbpx
Select Page

SOFiSTiK Rhinoceros Interface

Приложение към софтуерния моделер Rhino за създаване на аналитичен модел по метода на крайните елементи. Включва мощни инструменти за FE оптимизиране и на най-сложната геометрия създадена с Rhino.

SoFiSTik Rhinoceros Interface функционалност:

  • Към геометричните обекти на Rhino като точки, криви и повърхнини може да се добавя допълнителна информация като вид напречно сечение, материали и гранични условия;
  • Създаване на FE Mesh (мрежови обект) в Rhino;
  • Връзка със SOFiSTiK инструменти като Teddy и SSD за последващо изследване на модела;
  • Представяне на напречните сечения и гранични условия от FE Mesh моделите за документация;
  • Удобно управление на модела чрез функции за филтриране и надписване;
  • Функциите в SOFiSTiK Rhinoceros Interface могат да бъдат адаптирани към Вашите фирмени изисквания чрез скриптове в RhinoScript, Python или Grasshopper.

Още информация можете да видите Тук