Menu

Maya софтуер за компютърна анимация, Софтуерът за 3D анимация, моделиране, симулация и рендиране на Maya® осигурява интегриран, мощен инструментариум. Използвайте го за анимация, среди, движещи се графики, виртуална реалност и създаване на знаци.

Редактор на време

Направете редактиране на анимация на високо ниво с неразрушаващ, нелинеен редактор, основан на клипове.

Интерактивна козметика за коса (XGen)

Intuitive brush-based grooming tools give you greater control and accuracy for styling and posing hair and fur.

Симулационна система Bifrost Ocean

Create realistic ocean surfaces with waves, ripples, and wakes.

Анимационно представяне

Подобренията на скоростта правят сцените още по-бързо

Arnold се интегрира с Maya

Използвайте Arnold RenderView, за да видите сценичните промени в реално време, включително осветление, материали и камера

Графичен набор от инструменти за движение

Бързо създавайте сложни процедурни ефекти и анимации със създадени обекти

Shape authoring workflow

Fine-tune your characters and animation more quickly and easily.

Render setup

Quickly render and manage complex scenes. Generate templates for the setup of a shot for easy reuse

Това, което казват потребителите на Maya

Maya 3D анимация, моделиране и симулация