fbpx
Select Page

Autodesk Maya

Софтуер за моделиране на персонажи, симулация и компютърна анимация. Широко приложение намира и при създаване на виртуална реалност за различни хардуерни устройства.

Най-мощната версия на Autodesk Maya досега

Autodesk Maya включва мощни средства за моделиране и анимация, импорт/експорт и обработка на USD данни, поддръжка на Python 3 скриптове и др.

Arnold рендер в Maya

Изключителния рендер Arnold е вграден в Autodesk Maya за визуализация на сложни характери и светлини.

Симулационна среда Bifrost

С Bifrost можете да създавате точни физически симулации във визуална програмна среда.

Времеви редактор

Чрез времевия редактор в Autodesk Maya можете да раздвижите сцената и да създавате спиращи дъха анимации.

Ефекти в Autodesk Maya

Програмата дава възможност за симулиране на сняг, дим и други атмосферни ефекти чрез параметрични модели.

Сложно моделиране

В Autodesk Maya можете да използвате NURBS криви за сложна геометрия на сцени и персонажи.