Menu

Autodesk Maya

Софтуер за моделиране на персонажи, симулация и компютърна анимация. Широко приложение намира и при създаване на виртуална реалност за различни хардуерни устройства.

Времеви редактор

Анимацията в Autodesk Maya става бързо и удобно с новия Time Editor

Задаване на коса в Maya

Интуитивни инструменти позволяват по-добър контрол и точност при разполагане и стилизиране на коса и козина.

Симулационна система Bifrost Ocean

Чрез Autodesk Maya имате възможност за реалистично създаване на морски повърхности с вълни и водни следи на морски съдове.

Настройка на характери

Чрез Autodesk Maya можете да настройвате до най-малките детайли персонажи и да задействате тяхното движение чрез параметри.

Настройки на Render

Програмата осигурява бърз рендер дори и при най-сложните сцени чрез разпределяне на елементите в рендер слоеве, колекции от обекти и подколекции при промяна в някой от параметрите.

Какво казват потребителите на Autodesk Maya: