fbpx
Select Page

Излезе новият Civil Site Design Plus v24.10

Civil Survey Applications обявиха новата версия Civil Site Design Plus v24.10. Ето и по-важните нови функции и промени:

Нова команда Offset By Polyline в секцията Variations в прозореца Design Data. Вече не задължително да създавате ос (Alignment), за да отместите даден код от типовия напречен профил, а можете да изберете полилиния от модела. Като още настройки в прозореца имате:

 • Add. Offset – Допълнително уширение като цифрова стойност;
 • Max. Offset – Проверка за обхват на уширението;
 • Offset Method – Дали да се използва най-близката или най-далечната точка, когато полилинията се среща повече от един път.

Подобрения в прозореца за надвишения (Superelevation) правят по-лесна Вашата работа при прилагане на надвишения (наклони) и уширения (отстояния):

 • За да се ориентирате по-лесно, всяко начало и край крива в таблицата са оцветени в червено, а съседните криви се редуват в бяло и светло сиво;
 • При табличните уширения вече не е нужно да смятате ръчно и да попълвате всички съседни редове. Можете да оставите празен ред и CSD Plus ще го интерполира автоматично в модела;
 • Двупосочна връзка на таблицата с MS Excel.

Новият бутон “Add Regions” в Model Builder позволява да отбележите начало и край на региона с една команда, вместо в два отделни бутона, както беше досега.

Новото 4K текстово мащабиране позволява на Civil Site Design Plus интерфейса (прозорци, падащи списъци и др.) да се визуализира коректно при смяна на разделителната способност на екрана.

Civil Site Design Plus – Част 2 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 2 от 3) се продължава с изграждане и редакция на базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

 • Промяна на параметрите на пътния обект;
 • Редакция на земна основа;
 • Надлъжни и напречни профили;
 • Обеми и анализ на видимост;
 • Пътна маркировка.

Civil Site Design Plus – Част 1 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 1 от 3) се изгражда и редактира базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

 • Точки и повърхнини;
 • Оси и надлъжни профили;
 • Типови напречни профили;
 • Редакция на модела.

Създаване, редакция и визуализация на улична мрежа в Civil Site Design Plus (видео)

 • Извличане на терен и карта от сателитни данни;
 • Изграждане на оси на мрежата;
 • Създаване и редакция на пътните обекти; –
 • Добавяне на бордюрни криви с геометрия в план и профил;
 • Визуалзация и анализ на уличната мрежа в Model Viewer на CSD Plus.