fbpx
Select Page

Kурс по Autodesk Inventor Professional – напреднали

1. Таблични елементи и команди за детайли

 • Работа с отделни тела (Мultibody)
 • Създаване на iPart и iAssembly
 • Добавяне на детайли в библиотеката
 • Създване на iLogic
 • Редактиране на детайли без история Direct edit
 • Моделиране на Свободни форми (Freeform)

2. Сглобена единица

 • Създаване на положения  Representation , Flexible, Demand
 • Нови команди за връзки в сглобената единица
 • Нива на подробности и опростяване , Level of Detail
 • Работа с големи  сглобени единици (опростяване) Substitution
 • Частично зареждане на  сглобени единици
 • Полезни команди  в чертежите (Representation, Level of Detail, Спецификация)
 • Работа с растерни изображения

3. Ламарина (Sheet metal)- команди за напреднали

 • Обличане на  тела с ламарина
 • Изрязване на един детайл с друг
 • Мultibody
 • Полезни команди
 • Създаване на iFeature(Punch)

4. Създаване и анализ на рамкови конструкции

 • Създаване на конструкцията
 • Поставяне на сили и моменти
 • Резултати и анализ
 • Генериране на доклад

5. Якостен анализ на детайли и сглобени единици

 • Основни принципи
 • Задаване на сили, моменти, ограничения и материали
 • Настройване на мрежата от крайни елементи
 • Якостен анализ на детайли, сборки и заварени конструкции
 • Анализ на тънкостенни конструкции
 • Оптимизационни (параметрични) пресмятания
 • Модален анализ
 • Генериране на доклад

6. Динамична симулация

 • Основни принципи
 • Създаване на  връзки
 • Задаване на сили и натоварвания
 • Дефиниране на закони за движение
 • Анализ на резултатите
 • Определяне на движеща сила
 • Отбелязване на изминатата траектория
 • Трансфер на резултатите в модула за якостен анализ

7. Генератори на машинни елементи- изчисляване и генериране на:

 • Валове и оси
 • Зъбни предавки – цилиндрични, конусни и червячни
 • Шпонкови съединения
 • Шлицови съединения
 • Лагери
 • Болтови съединения
 • Ремъчни предавки
 • Верижни предавки
 • Пружини

8. Тръбни системи и електрическо опроводяване

 • Създаване на стилове и стандарти
 • Вмъкване на специфични детайли в библиотеката
 • Създаване и редакция на трасета
 • Тръбопроводи от огънати тръби
 • Тръбопроводи свързани с колена
 • Поставяне на фитинги
 • Поставяне на маркучи
 • Опроводяване и окабеляване
 • Добавяне на електрически компоненти

Допълнителни теми:

 • Новото в Inventor 2022-2023
 • MBD – поставяне на размери в детайла и сгобената единица
 • 3D принтиране
 • Работа с 3D сканирани модели
 • 3D PDF

Курсът може да бъде проведен в две форми:
Присъствено: КАД Пойнт ЕООД – 1750 София, кв. Полигона, бл.43, офис 7;
Онлайн: Необходима е инсталация на последна 2023 версия на закупен, обучителен или 30-дневен лиценз. Препоръчително да имате втори монитор;

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
от 9:00 до 14:00 часа или 12:30 до 17:30 часа;
Група от 3 – 6 курсиста;

Цена: 550 лева без ДДС
– за клиенти 20 % oтстъпка (цената е 440 лева без ДДС)
– за студенти 25% oтстъпка (цената е 410 лева без ДДС)