Menu

Kурс по Autodesk Inventor Professional – напреднали

1. Таблични елементи и команди за детайли
1.1. Работа с отделни тела (Мultibody),
1.2. Създаване на iPart и iAssembly
1.3. Добавяне на детайли в библиотеката
1.4. Създване на iLogic
1.5. Редактиране на детайли без история Direct edit
1.6. Моделиране на Сложни форми (Freeform)

2. Сглобени единици
2.1. Създаване на положения  Representation , Flexible, Demand
2.2. Нови команди за връзки в сглобената единица
2.3. Нива на подробности и опростяване , Level of Detail,
2.4. Работа с големи  сглобени единици (опростяване) Substitution
2.5. Частично зареждане на  сглобени единици
2.6. Полезни команди  в чертежите (Representation, Level of Detail, Спецификация)
2.7. Работа с растерни изображения

3. Ламарина (Sheet metal)- команди за напреднали
3.1. Обличане на  тела с ламарина
3.2. Изрязване на един детайл с друг
3.3. Мultibody
3.4. Полезни команди
3.5. Създаване на iFeature(Punch)

4. Създаване и анализ на рамкови конструкции
4.1. Създаване на конструкцията
4.2. Поставяне на сили и моменти
4.3. Резултати и анализ
4.4. Генериране на доклад

5. Якостен анализ на детайли и сглобени единици
5.1. Основни принципи
5.2. Настройване на мрежата от крайни елементи
5.3. Задаване на сили, моменти, ограничения и материали
5.4. Якостен анализ на детайли , сборки и заварени конструкции
5.5. Анализ на тънкостенни конструкции
5.6. Оптимизационни (параметрични) пресмятания
5.8. Модален анализ
5.9. Генериране на доклад

6. Динамична симулация
6.1. Основни принципи
6.2. Създаване на  връзки
6.3. Задаване на сили и натоварвания
6.4. Дефиниране на закони за движение
6.5. Анализ на резултатите
6.6. Определяне на движеща сила
6.7. Отбелязване на изминатата траектория
6.8. Трансфер на резултатите в модула за якостен анализ

7. Генератори на машинни елементи- изчисляване и генериране на :
7.1. Валове и оси
7.2. Зъбни предавки – цилиндрични, конусни и червячни
7.3. Шпонкови съединения
7.4. Шлицови съединения
7.5. Лагери
7.6. Болтови съединения
7.7. Ремъчни предавки
7.8. Верижни предавки
7.9. Пружини

8. Тръбни системи и електрическо опроводяване
8.1. Създаване на стилове и стандарти
8.2. Вмъкване на специфични детайли в библиотеката
8.3. Създаване и редакция на трасета
8.4. Тръбопроводи от огънати тръби
8.5. Тръбопроводи свързани с колена
8.6. Поставяне на фитинги
8.7. Поставяне на маркучи
8.8. Опроводяване и окабеляване
8.9. Добавяне на електрически компоненти

Допълнителни теми:
– Новото в Inventor 2019
– 3D принтиране
– Работа с 3D сканирани модели
– 3D PDF