fbpx
Select Page

Prokon Structural Analysis

Изследване на натоварванията на физически конструкции и съставните им елементи чрез различни статични и динамични анализи.

SUMO

Модулът Sumo е водещият инструмент за анализ и триизмерно графично моделиране на Prokon като изпълнява анализ на рамки и крайни елементи на конструкции. Със него можете да създавате 3D модели на конструкции, използващи физически структурни елементи като греди, колони и плочи, като в същото време модулът изгражда динамично обвързан нишков модел.

Sumo поддържа редица стандартни файлови формати в BIM индустрията като IFC и DWG, а чрез Prodesk plug-ins може да обменя данни с Autodesk Revit and Advance Steel.

FRAME

Frame извършва анализи на рамки и крайни елементи на 2D и 3D структури – линеен, от втори ред, етапен и нелинеен статичен анализ, както и изкълчване, модален, хармоничен и сеизмичен анализ на 3D модели.

Модулите включват стоманен елемент и проектиране на връзки, проектиране на дървени елементи и стоманобетонен дизайн. Резултатите могат да се разглеждат и добавят към Calcsheet, както в графичен формат, така и в отчети за анализ.

Frame също се свързва с друг софтуер чрез DXF, DWG, CIS/2 и SNF (Strucad) файлове. Рамковите модели също могат да бъдат експортирани и импортирани от и към Autodesk Revit с помощта на Prodesk plug-in.

PLANE STRESS

Модулът Plane Stress може да се използва за извършване на анализ с крайни елементи на мембрана на всяка обща геометрия, подложена на равнинно напрежение или деформация.

Можете да комбинирате прости полигони за моделиране на сложни геометрии и програмата автоматично генерира подходяща мрежа за анализа. Множество случаи на натоварване, включващи точкови натоварвания и UDL-и могат да се приложат към очертанията на модела.