fbpx
Select Page

Filled Region in Revit

Инструментът Filled Region в Revit е за създаване на регион, специфичен за 2D изглед, с напълно адаптивен стил. Тази функция е полезна за детайлни чертежи, маркиране на различни зони в планов изглед или групи от анотации и детайли. Запълнените региони се състоят от персонализирани граници, стилове на линии и шаблони за запълване.

Можете да избирате от два типа на запълване: Drafting или Model.

Drafting запълването на чертежи зависят от мащаба и се настройват към мащаба на изгледа, в който се използват.

Model запълването се основава на действителните размери и остават непроменени дори когато мащабът е коригиран (независимо от мащаба). Полезно е например за плочки или тухлена зидария.

За да управлявате ефективно и модифицирате шаблоните за запълване във вашия проект, можете да отидете в раздела Manage tab. Там можете да получите достъп до всички налични варианти на шаблоните за чертане и запълване на модели и дори да добавите нови. Друг подход е да влезете в Type Properties и да щракнете върху иконата с три черни точки.

4D проектиране с BIM продуктите на Autodesk (видео)

КАД Пойнт онлайн семинар – 4D проектиране с BIM продуктите на Autodesk:

  • Сградни 3D модели в Autodesk Revit;
  • Инфраструктурни 3D модели в Civil 3D;
  • Добавяне на строителни графици (4D) в Autodesk Navisworks;
  • Анимиране на строителния процес.

Присъствен / онлайн курс Revit за ОВК (25 – 28 Юни 2024)

КАД Пойнт организира четиридневен присъствен / онлайн курс по Revit за ОВК от 25 Юни (вторник) до 28 Юни (петък) всеки ден от 09:00 до 14:00.

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
Цена: 510 лв с ДДС;

Курсът може да бъде проведен в две форми:

  • Присъствено: КАД Пойнт ЕООД – 1750 София, кв. Полигона, бл.43, офис 7;
  • Онлайн: Необходима е инсталация на последна версия на закупен, обучителен или 30-дневен лиценз. Препоръчително да имате втори монитор;

Програма и записване за курса