fbpx
Select Page

Revit помещения (Rooms)

Обектът Revit стая се създава с Room командата в секцията Architecture и представлява част от моделното пространство, ограничена от елементи като стени, подове, покриви и тавани. Създаденият обект има параметри, представящи площта, обема и периметъра на стаята, както и такива за описване на покритието на под, стени и таван.

Помещението се създава с едно кликване в затворено пространство и се променя при редакция на геометрията на ограничителните елементи. Какво правите обаче, когато не искате стаята ви да заема цялото пространство? Revit има инструмент, наречен Room Separator, който ви позволява да начертаете ограничителна линия, за да разположите два отделни Room обекта от двете ѝ страни.

Присъствен / онлайн курс Revit за Архитектура 28 – 31 Март 2023

КАД Пойнт организира четиридневен присъствен / онлайн курс по Revit за Архитектура от 28 до 31 Март 2023 (всеки ден от 09:00 до 14:00). Курсът е в рамките на 4 дни (общо 24 учебни часа), а групата от 3 до 6 курсиста.

Цена: 390 лв с ДДС
Програма на курса

Курсът е присъствен, но ако сте от друг град или не можете да присъствате, можете да се запишете и за онлайн (платформа MS Teams)

Технически изисквания при онлайн курс:
1. Инсталиран Revit 2023:

2. Инсталиран US English Content for Revit 2023 (RVTCPENU.exe – 1.26GB)

3. Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.

Заключване на Revit обекти с команда Pin

При вмъкване на външни dwg, rvt или друг тип файлове във вашия модел, е уместно да ги фиксирате, за да сте сигурни, че тези референтни файлове няма да се изместят и да причинят неточности в моделирането. За целта можете да използвате командaта Pin.

За да заключите обекти, кликнете на иконата Pin в раздела за промяна Modify или напишете бърза команда (PN), докато обектът е избран. До него се изобразява кaрфица, а с клик върху нея можете да го върнете обратно в отключено състояние.

Когато елемент е фиксиран, той не може да бъде преместван, а ако се опитате да го изтриете, Revit Ви предупреждава чрез диалогов прозорец Warning. Чрез бутона Select Pinned Elements (в дясната част на Status лентата) можете да позволите или забраните избирането на фиксирани елементи.

Моделиране на бетон в Revit. Връзка между елементите.

В Revit елементите с материал бетон се присъединяват автоматично един към друг и се представят във всички изгледи като единна маса. Докато са свързани, отделните елементи могат да бъдат размествани и редактирани в собствените им граници.

Валидни комбинации от бетонни елементи, които могат да се свързват автоматично един с друг са:

  • Греда към греда;
  • Греда към колона;
  • Единичен фундамент към единичен фундамент;
  • Единичен фундамент към ивичен фундамент;
  • Плоча към ивичен фундамент;
  • Плоча към греда;
  • Плоча към колона;
  • Плоча към ръб на плоча;
  • Стена към греда;
  • Стена към колона;
(more…)

Revit Глобални Параметри

Глобалните Параметри са много мощен инструмент, който използва силата на Revit, за да донесе подобрена продуктивност на вашите проекти. Можем да прилагаме тази функция на Revit към широк набор от елементи в проекта.

Глобалният параметър е функция, която създавате в проекта и може да се използвате за промяна или отчитане на стойности на параметри в целия проект.

За използването на функцията, първо трябва да създадете параметър във вашия проект и след това да го добавите към избрания елемент. Когато се използва върху размер, вие добавяте етикет на размерът. След като размерът е етикетиран, глобалният параметър контролира стойността.

Те се създават от секцията Manage -> Settings panel (Global Parameters), необходимо е да зададем име на параметъра и за кои елементи ще се прилага същия. След като вече създадем такъв, добавяме и стойност която присвояваме към параметърът, и функцията вече е готова за прилагане.