Select Page

Създаване на тръбни системи в Revit (видео)

Автоматично създаване на тръбни трасета (студена, топла вода и канал) в Revit:

 • Настройки за наклон и добавяне на вертикален щранг;
 • Ръчна редакция на предложените трасета;
 • Проверка за пресичане на елементи от трасетата;

Онлайн курс Revit за ВиК 17 – 21 Януари (09:00 – 13:00)

КАД Пойнт организира петдневен онлайн курс по Revit за ВиК (общо 25 уч. часа)
17 Януари (Понеделник) до 21 Януари (Петък) всеки ден от 09:00 до 13:00.

Курсът е предназначен за начинаещи и целта му е да помагне на проектантите за:

 • Бързо изграждане на тримерния модел;
 • Привързване на архитектурен и конструктивен модел;
 • Анализ на модела;
 • Създаване на собствени елементи;
 • Извличане на проектна документация;

Програма на курса

Технически изисквания за курса:
1. Инсталиран Revit 2022 – закупен едногодишен/тригодишен лиценз, обучителна версия (за ученици, студенти, преподаватели – https://www.autodesk.com/education/home) или 30-дневна версия (https://www.autodesk.com/products/revit/free-trial)

2. Инсталиран US English Content for Revit 2022 (RVTCPENU.exe – 1.2GB)

3. Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.

Екипна работа в Revit с BIM Collaborate Pro (видео)

КАД Пойнт онлайн семинар за удобствата при използване на BIM Collaborate Pro от проектните екипи.

 • Какво се включва в Autodesk Docs, BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro;
 • Администриране на облачния проект и екипна работа в BIM Collaborate Pro;
 • Проверка за пресичане на модели и решаване на проблеми в BIM Collaborate Pro.

Онлайн курс Revit за Архитектура 07-10 Декември

КАД Пойнт организира онлайн курс (в платформа Zoom) Revit за Архитектура – 4 дни (общо 24 учебни часа) с група от 3 до 6 курсиста.

 • 07-10 Декември (Вторник – Петък)
 • Всеки ден от 09:00 – 14:00
 • Цената е 390 лв (с ДДС)
 • Програма на курса

Технически изисквания за курса:
1. Инсталиран Revit 2022:

2. Инсталиран US English Content for Revit 2022 (RVTCPENU.exe – 1.2GB)

3. Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.