fbpx
Select Page

Какво е новото в Revit 2023.1

Новият Revit 2023.1 представя Twinmotion for Revit, подновени инструменти за MEP моделиране, оптимизирано създаване на аналитични и физически конструктивни модели, редакция на ревизии на чертежи, подобрения в Revit Project Browser и много други.

  • Взаимната работа между Autodesk и Epic Games вече носи резултат и вече всеки Autodesk потребител на Revit (като отделен лиценз или част от AEC Collection) има достъп до Twinmotion – изключително мощно средство за фотореалистична визуализация в реално време. Това решение може значително да подобри нуждите на клиентите за преставяне на отделни изображения, анимации и VR изживяване;
  • Когато редактирате точки от геометрията на плоча или покрив, можете да ги реферирате спрямо текущото ниво или по отношение на нивото на главната проектна или геодезическа точка;
  • Редица подобрения в Generative Design функциите и нови геометрични и материални елементи (Nodes) във версия Dynamo 2.16;
  • Подобрени манипулатори на MEP елементи (стандартни и fabrication) при срязване на съществуващи и при вмъкване на нови компоненти;
  • Имате възможност да редактирате нишковия модел на дъгови структури и да асоциирате нишки към физически компоненти;
  • Споделяне на параметри в облака на Autodesk;
  • Подобрена работа с Revit чертежи – отваряне на много на брой свързани изгледи от Project Browser и автоматично вмъкване на ревизии наведнъж, което намалява вероятността за грешки.

Какво ново в Autodesk Infraworks 2023.1

Autodesk обявиха новата версия Infraworks 2023.1 с няколко нови функции, които да улеснят работните процеси в инфраструктурния проект:

  • Срязваща равнина – Динамично променяща се равнина на срязване, перпендикулярна на направлението на изследвания инфраструктурен модел, което позволява по-лесното му изследване и взимане на решения;
  • Потребителски Revit параметрични фамилии – В новата версия Infraworks 2023.1 можете да използвате Revit фамилии като параметрични елементи на мостовата конструкция, а когато експортирате Infraworks моста в Revit модел, тези компоненти се разпознават като параметрични Revit фамилии;
  • Подобрен контрол на геометрията – Позволява създаване на потребителски колони, греди и устои на мостове със сложна геометрия в Inventor с възможност за прецизна настройка на позицията на елементите в Infraworks 2023.1