fbpx
Select Page

Autodesk Inventor Nastran

Autodesk Inventor Nastran е софтуер за анализ по метода на крайните елементи (FEA), който се интегрира в Autodesk Inventor, използва солвъра Autodesk  Nastran и предлага различни типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен. Прилага се за анализ на детайли, сглобени единици, повърхнини, гъвкви детайли и рамкови конструкции.
Новата AnyCAD технология в Autodesk Inventor дава възможност за директен импорт и симулация на файлове от всякакъв CAD в Autodesk Inventor Nastran.

Autodesk Inventor Nastran се предлага само в  Product Design & Manufacturing Collection .

В Inventor Nastran 2021 са добавени нови анализи – Explicit Dynamics и Explicit Quasi-Static:

Explicit Dynamics – използва се за симулация на събития, при които голямо количество енергия се освобождава за много кратка продължителност (обикновено части от секунди), като взривове, автомобилни катастрофи, снаряди, пробиващи обекти и т.н.
Explicit Quasi-Static – симулациите се справят със ситуации, при които имаме сложни условия на контакт, много големи деформации, при които мрежата може да се отклони силно. В тази категория обикновено попадат процеси като екструзии, изтегляне на валци и формообразуване на ламари

Линейни якостни анализи

Линеен статичен анализ на детайл и сглобена едини

Нелинейни анализи

Пресмятане на нелинейни задачи като големи премествания и завъртвания, големи деформации, пластичност.

Умора

Определяне на дълготрайността на детайли, подложени на циклични натоварва

Термични

Решават се задачи за топлопренасяне с линейни и нелинейни гранични топлинни състояния.

Земетръс

Изчисляване на конструкции подложени на сеизмично въздействие, вибрации, въздушни или водни течения.

Динамична реакция

Определяне на премествания, свободно падане на тела(Drop test).

Рамкова конструкция

Използване на скица от Inventor, която се облича с профили в Nastran IN-CAD.

Рамкова конструкция

Използване на рамковата конструкция от Inventor за якостни и деформационни анализи.

Изкълчване

Проверка на стабилност при натоварване.
 ВъзможностиInventor ProfessionalAutodesk Inventor Nastran
Embed into InventorXX
Static stressXX
FatigueX
Natural frequency (modal)XX
Modal with load stiffeningXX
Response spectrumX
Random vibrationX
Frequency responseX
Transient stressX
Critical buckling loadX
Large displacementX
Nonlinear material modelsX
Flexible and rigid-body motionX
Nonlinear bucklingX
Steady-state heat transferX
Transient heat transferX
Rigid bondingXX
Welded contact
Surface contact with frictionX
Sliding contact without separationXX
Separation contact without slidingXX
Shrink fit contactX
Thermal contactX
Steady-state heat transferX
Transient heat transferX
Explicit DynamicsX
Explicit Quasi-StaticX