Menu

SketchUp Pro е с изчистен и лек интерфейс, който позволява бързото му усвояване.С него лесно и интуитивно можете да представите своята идея в 3D.

Проектиране в 3D

Със SketchUp Pro създаването на 3D модели било от подложка на чертеж, скица или от нулата е изключително лесно. Интуитивният му интерфейс, позволява бързото му усвояване и от най-претенциозните дизайнери.

Превръщане на модела в чертожна документация

Както всички знаем, финалната но не маловажна част са чертежите.
SketchUp Pro дава възможност за подготвяне на перфектна документация и технически чертежи.
Промените в модела се отразяват автоматично на подготвените вече чертожни листи.
Фотореалистичната визуализация също е на добро ниво, а при добавяне на рендера V-Ray,
визуализациите придобиват професионално качество.

3D Warehouse

Огромна библиотека с модели, както на отделни елемeнти от интериора,
така и на цели архитектурни, интериорни и дизайнерски проекти. Всеки е свободен на
качва, споделя и използва тази огромна база.

Разширение на фукционалностите с различни приложения

С различните приложения разработени за SketchUp Pro,
може да добавите допълнителна функционалност на програмата
за постоянно или за конкретен модел или проект.

Работа в екип, споделяне и експортиране

SketchUp Pro позволява експортиране в много от познатите 2D и 3D формати, което позволява вашите модели да бъдат предоставяни на колегите ви по даден проект – било за визуализация, количествени сметки, импорт в програми за конструктивни изчисления и др.

SketchUp Make

При безплатната версия SketchUp Make най-общо липсват следните функционалности:

– Не експортира в различните CAD формати.
– В моделите не могат да бъдат вмъквани надписи и фотореалистични изображения.