fbpx
Select Page

SketchUp Pro 2023

Създаването на 3D модели от подложка на чертеж, скица или от нулата е изключително лесно. Интуитивният му интерфейс, позволява бързото усвояване на програмата.

Сложни модели с лесни инструменти

Чрез SketchUp Pro можете да създадете сложни моделни форми с изключително лесни и удобни инструменти за изграждане и корекция на геометрията.

Обмен на модела

SketchUp Pro позволява експортиране в много от познатите 2D и 3D формати, което позволява Вашите модели да бъдат използвани за визуализация, количествени сметки, импорт в програми за конструктивни

Готови 3D елементи

Огромна библиотека с модели, както на отделни елемeнти от интериора, така и на цели архитектурни, интериорни и дизайнерски проекти.

Анализ на модела

Лесно можете да изследвате Вашия модел за осветеност в различните периоди от годината и да представите анализа по най-добрия начин.

Чертежи и Документация

SketchUp Pro дава възможност за подготвяне на перфектна документация и технически чертежи. Промените в модела се отразяват автоматично на подготвените вече чертожни листи.

SketchUp Help Center

Богата библиотека с учебни материали за усвояване на програмата:
https://help.sketchup.com/