Menu

SketchUp Pro 2020

Създаването на 3D модели от подложка на чертеж, скица или от нулата е изключително лесно. Интуитивният му интерфейс, позволява бързото усвояване на програмата.

Сложни модели с лесни инструменти

Чрез SketchUp Pro можете да създадете сложни моделни форми с изключително лесни и удобни инструменти за изграждане и корекция на геометрията.

Чертежи и Документация

SketchUp Pro дава възможност за подготвяне на перфектна документация и технически чертежи. Промените в модела се отразяват автоматично на подготвените вече чертожни листи.

3D Warehouse

Огромна библиотека с модели, както на отделни елемeнти от интериора, така и на цели архитектурни, интериорни и дизайнерски проекти. Всеки е свободен да
качва, споделя и използва тази огромна база.

Обмен на модела

SketchUp Pro позволява експортиране в много от познатите 2D и 3D формати, което позволява Вашите модели да бъдат използвани за визуализация, количествени сметки, импорт в програми за конструктивни изчисления и др.

SketchUp Pro допълнения

Лесно можете да добавите допълнителна функционалност на програмата за постоянно или за конкретен модел или проект.