fbpx
Select Page
Visual ARQ

VisualARQ

Гъвкави BIM инструменти в Rhino

VisualARQ е софтуер за архитектурен дизайн, който разширява възможностите на Rhino чрез добавяне архитектурни обекти и стилове, както и инструменти за динамична документация, които се адаптират за конкретния работен процес.

VisualARQ head image

Моделиране на свободни форми

Моделиране на свободни форми, осигурено от Rhino – всяка свободна форма се конвертира в архитектурен обект с прикачена информация чрез VisualARQ.

Когато създавате сложни криви, повърхнини и солиди в Rhino, имате възможност да използвате съответните VisualARQ компоненти като стени, покриви, окачени фасади и други обекти, които да се приспособят към проектираната сложна форма.

Grasshopper автоматизирано проектиране

Чрез графичния алгоритмичен редактор Grasshopper в Rhino, можете да оптимизирате задачите за проектиране и да създавате потребителски параметрични обекти във VisualARQ. По време на инсталацията на програмата, към Grasshopper автоматично се добавят компонентите за работа с VisualARQ обекти.

Мощни инструменти за документиране

Динамична и прецизна чертожна и таблична документация се генерира с лекота от VisualARQ 3D модела.

Всички BIM обекти в програмата имат списък от параметри, към които можете да се обръщате, когато създавате таблични спецификации или добавяте автоматични надписи в модела или чертежа.

Изключително мощни инструменти Ви позволяват да срязвате динамично модела и да създавате оптимизирани вертикални / хоризонтални сечения и фасади.

Всички чертежи могат да бъдат точно и безпроблемно експортирани в DWG файлов формат.

VisualARQ Documentation

IFC

VisualARQ включва вграден плъгин за импортиране и експортиране на IFC, което прави възможен обмен на IFC 2×3 файлове между Rhino и други софтуерни пакети за архитектурно и строително проектиране.

За всеки един от обектите във VisualARQ съществува параметър IFC Tag, който класифицира компонента, когато се създаде IFC файла.

Industry Foundation Classes (IFC) е стандартът за обмен на BIM информация между основните приложения в сектора.