fbpx
Select Page

Програма за САМ обучение по Autodesk Inventor CAM

1.Предимства при използване на Inventor CAM 2021.

 • Предимства и недостатъци.
 • Алгоритъм за работа при създаване на CAM програма.

2. Указания за инсталация. Системни изисквания.

3. The CAM Browser:

 • Раздел Orientation – промяна на ориентацията.
 • Контекстно меню – възможности.

4. Запознаване с основните команди.

4.1. Раздел Manage:

 • Tool Library – библиотека с инструменти и държачи.
 • CAM Options – настройки на интерфейса.
 • Task Manager – прогрес и грешки при генериране на операцията.

4.2. Раздел Job:

 • Setup – определяне на WCS (работна координатна система), машина и размери на заготовката.
 • Stock (заготовка) и Fixture (Закрепване).
 • Probe WCS – измерване позиционирането на заготовката.
 • Manual NC – ръчно задавани команди.
 • Pattern – размножаване на операции.

4.3. Раздел Drilling – пробиване и обработка на отвори.

4.4. Раздел 2D Milling:

 • Face – фрезоване на лице.
 • 2D Adaptive Clearing – 2.5 осна стратегия за груба обработка.
 • 2D Pocket – груба обработка на джобове.
 • 2D Contour – обработка на отворени и затворени контури.
 • Slot – обработка на канали по траектория от средна крива.
 • Trace – обработка по контур с променливи стойности по ос Z.
 • Thread – нарязване на резба по външна и вътрешна цилиндрична повърхнина.
 • Circular – обработка на цилиндрични отвори с траектория по окръжност.
 • Bore – хеликоидална обработка.
 • Engrave – гравиране върху равнини.
 • 2D Chamfer – обработка на фаски и закръгления.

4.5. Раздел 3D Milling:

 • Adaptive Clearing – адаптивното изчистване е иновативна груба стратегия, която предлага значителни подобрения в сравнение с конвенционалните стратегии за груба обработка.
 • Horizontal – автоматично открива всички хоризонтални участъци на различни нива и ги обработва.
 • Contour – получиста и окончателна обработка на стръмни и вертикални участъци по контур.
 • Parallel – широко използвана стратегия за окончателна обработка, при която траекторията е паралелна на осите X или Y и следва формата на детайла по ос Z.
 • Pocket Clearing – конвенционална стратегия за груба обработка слой по слой.
 • Scallop/Constant Stepover – застъпваща/константна стъпка за обработка на остатъчен материал от предходна обработка или за окончателна обработка.
 • Pencil – обработка на вътрешни радиуси с остър инструмент.
 • Radial – обработка на повърхнини радиално от посочена точка.
 • Spiral – обработка на повърхнини спирално от посочена точка.
 • Morphed Spiral – обработка на повърхнини със сложна форма.
 • Ramp – окончателна обработка за стръмни участъци.
 • Project – гравиране с центъра на инструмента върху 3D повърхнини.
 • Morph – окончателна обработка на плитки участъци, ограничени от криви.
 • Flow – окончателна обработка на закръглени външни ръбове.

4.6. Раздел Toolpath:

 • Simulate – симулация на обработката.
 • Post Process – създаване на G код.
 • Setup Sheet – създаване на документация за оператора на машината.
 • Generate – регенериране на създадена обработка.
 • Редактор – преглеждане на генерираната програма.

4.7. Раздел Help – помощ при работа.


Ако клиента иска допълнително предлагаме обучение по 5 – осна обработка и струговане

 1. Раздел Multi-Axis Milling:
 • Swarf – стратегия за многоосова обработка със страничния контур на инструмента по контури или повърхнини.
 • Multi–Axis Contour – стратегия за многоосова обработка с върха на инструмента по контури или повърхнини.
 • Flow – стратегия за окончателна обработка, която следва изокривите на повърхността, за обработка на детайли с извити повърхности.

2. Раздел Turning:

 • Turning Face – струговане на предна(челна) повърхнина.
 • Turning Profile Roughing – грубо струговане на профил.
 • Turning Profile Finishing – окончателно струговане на профил.
 • Turning Groove – грубо струговане с канален инструмент.
 • Turning Thread – струговане на резби.
 • Turning Part – отрязване на детайла.