fbpx
Select Page

Revit Massing Обекти

Massing функционалността в Revit позволява моделиране на сложна повърхнинна геометрия за концептуално представяне на Вашата идея. Така Вие можете да създавате бързо и лесно алтернативен дизайн, без да се налага да отделяте време за въвеждане на много подробности. Има два основни процеса за създаване на маси с помощта на Ревит:

  • Създаване на маси в самия проект;
  • Създаване на маси в отделно семейство (Revit Family), което след това се зарежда в проекта.

Създаването на маси в самия проект обикновено се използва за концептуално моделиране на сграда или части на сграда с по-сложна геометрия. Създаденият Massing обект обикновенно е уникален дизайн, конкретно създаден за съответния проект.

От друга страна, когато създавате маси в отделно Revit семейство (изгражда се в концептуална среда извън проекта), можете да го зареждате в различни Revit проекти. Този подход е подходящ за повтарящи се елементи, но не е задължително те да бъдат с фиксирана геометрия. Можете да добавяте параметри за промяна, както и да създавате и запазвате различни версии на Revit фамилията в зависимост от Вашите нужди в конкретни проекти.

След като създадете Massing елементите в проекта, имате възможност да ги пресечете с наличните нива (Levels) и да добавите Revit обекти (стени, окачени фасади и покриви) на външните повърхности. Също така можете да създадете таблици за обемите, подовите площи и външните повърхности на съответните нива и общо.

Създаване на Revit мебелна фамилия с вградени фамилии от тип Profile и Generic Models (Видео)

  • Създаване на Reference Planes и обвързване с параметри;
  • Създаване на Sweep с профил от външна Profile фамилия;
  • Създаване на панели от външни Generic Model фамилии;
  • Добавяне на параметри от тип Material;
  • Привързване на параметрите от вградените фамилии (геометрични и материали) към параметрите от сборната мебелна фамилия.