fbpx
Select Page

Revit фамилии: Съвети за създаването им

Autodesk Revit предлага широка гама от фамилии за създаване на модели, въпреки това понякога тези предварително построени фамилии не отговарят на Вашите конкретни нужди. Това е моментът, в който влиза създаването на индивидуални фамилии.

• Шаблони за фамилии: При създаването на индивидуални фамилии в Revit е важно да започнете с правилния шаблон. Revit предлага различни шаблони за фамилии, включително общи модели, стени, врати, прозорци и други. Например, ако създавате индивидуална фамилия за греда, трябва да започнете с шаблона “Structural framing”. Това ще Ви даде достъп до подходящите параметри и функции за създаване на фамилия за греда.

• Параметри за фамилии: Revit предоставя широка гама от параметри, които можете да използвате, за да настроите и контролирате различните им аспекти. Например, можете да използвате параметри за размери, материал, визуализация и други.

• Формули за параметри: Формулите за параметри в Revit Ви позволяват да задавате условия и ограничения, които автоматично да регулират фамилията, въз основа на други параметри или входни данни. Това може да я направи по-гъвкава и да Ви позволи да използвате сложни математически формули за автоматизирано моделиране.

• Ограничаване на геометрията: В зависимост от сложността на фамилията, можте да привързвате геометрията към референтни равнини, които се управляват от размерните параметрите (дължина, ширина, височина, дебелина и др.)

• Вложени фамилии: Това са фамилии, които са вътре в други фамилии. Те се използват често, когато има повтарящ се елемент във фамилията (например щори на прозорци) или когато геометрията е сложна и решите да извадите част от нея във външни фамилии (например дръжка на врата, ключалка, панти)

• Адаптивни компоненти: Позволяват Ви да създадете сложни геометрични форми, които могат да се адаптират към различни размери и структури.

Създаването на индивидуални фамилии в Revit е мощен инструмент за създаване на потребителска геометрия, която отговаря на конкретните изисквания на вашия проект. Така можете да ускорите процеса на проектиране и да гарантирате по-висока точност и качество на моделите си.

Revit етикети (Tags)

Те са двумерни Revit фамилии, които представят информацията от параметрите на моделни елементи като врати, прозорци, стаи и др. Етикетите се обновяват динамично при промяна на параметъра в обекта, а можете и да въведете стойност директно в тага, което да промени моделния елемент.

Ако надписан елемент бъде изтрит, неговият етикет също се изтрива, което запазва актуалността на модела. Когато пък надписвате всички елементи от даден вид чрез командата Anotate > Tag all, Revit не дублира таговете на вече етикираните обекти.

Създаване на Revit Tag, може да стане ако редактирате съществуваща етикетна фамилия или използвате команда New > Family и изберете начален шаблон за етикета от папката Family Templates > English > Annotations.

Revit Massing Обекти

Massing функционалността в Revit позволява моделиране на сложна повърхнинна геометрия за концептуално представяне на Вашата идея. Така Вие можете да създавате бързо и лесно алтернативен дизайн, без да се налага да отделяте време за въвеждане на много подробности. Има два основни процеса за създаване на маси с помощта на Ревит:

  • Създаване на маси в самия проект;
  • Създаване на маси в отделно семейство (Revit Family), което след това се зарежда в проекта.

Създаването на маси в самия проект обикновено се използва за концептуално моделиране на сграда или части на сграда с по-сложна геометрия. Създаденият Massing обект обикновенно е уникален дизайн, конкретно създаден за съответния проект.

От друга страна, когато създавате маси в отделно Revit семейство (изгражда се в концептуална среда извън проекта), можете да го зареждате в различни Revit проекти. Този подход е подходящ за повтарящи се елементи, но не е задължително те да бъдат с фиксирана геометрия. Можете да добавяте параметри за промяна, както и да създавате и запазвате различни версии на Revit фамилията в зависимост от Вашите нужди в конкретни проекти.

След като създадете Massing елементите в проекта, имате възможност да ги пресечете с наличните нива (Levels) и да добавите Revit обекти (стени, окачени фасади и покриви) на външните повърхности. Също така можете да създадете таблици за обемите, подовите площи и външните повърхности на съответните нива и общо.

Създаване на Revit мебелна фамилия с вградени фамилии от тип Profile и Generic Models (Видео)

  • Създаване на Reference Planes и обвързване с параметри;
  • Създаване на Sweep с профил от външна Profile фамилия;
  • Създаване на панели от външни Generic Model фамилии;
  • Добавяне на параметри от тип Material;
  • Привързване на параметрите от вградените фамилии (геометрични и материали) към параметрите от сборната мебелна фамилия.