fbpx
Select Page

Създаване на Revit мебелна фамилия с вградени фамилии от тип Profile и Generic Models (Видео)

  • Създаване на Reference Planes и обвързване с параметри;
  • Създаване на Sweep с профил от външна Profile фамилия;
  • Създаване на панели от външни Generic Model фамилии;
  • Добавяне на параметри от тип Material;
  • Привързване на параметрите от вградените фамилии (геометрични и материали) към параметрите от сборната мебелна фамилия.

Revit Фамилии за Архитектура (Видео)

В този онлайн семинар представяме някои основни понятия и функции при създаване на архитектурни фамилии обекти, различни видове фамилии в Revit и възможностите за създаване на параметри и типове към тях.

Семинарът е предназначен, както за начинаещи в Revit, така и за по-напреднали потребители.