fbpx
Select Page

Какво ново в Robot Structural Analysis 2025

Autodesk обявиха версия Robot Structural Analysis 2025 с редица нови функции, като сред тях са:

 • Разширение за интеграция на Revit и Robot Structural Analysis 2025, която позволява безпроблемно сътрудничество и обмен на данни между двете софтуерни приложения;
 • Връзката за интегриране между Revit и Robot Structural Analysis 2025 не се инсталира автоматично по подразбиране с тази версия, а трябва ръчно да изтеглите и инсталирате Integration Extension от приложението Autodesk Access или Autodesk Accounts;
 • Възможностите за контрол на разпределението на натоварването са подобрени;
 • Добавени са допълнителни подробности към описанието на случая на натоварване в диалоговия прозорец на съобщенията за изчисление;
 • Добавено е обяснение как да се идентифицира натоварването в таблици и изгледи;
 • Подобрена графична индикация на избрания товар;
 • Автоматизирана подробна информация за произхода на товара;
(more…)

Autodesk Robot Structural Analysis Professional: Симулация на натоварване от вятър

Симулация на вятърен поток и автоматично генериране на ветрови натоварвания

Robot използва технологията Autodesk Simulation CFD, за да симулира въздушния поток около вашата конструкция.

Тази технология за симулация на вятър действа като вятърен тунел и Ви позволява да визуализирате цветни карти на налягането върху вашия модел, за да разберете ефектите на вятъра дори при сложни конструкции.

Програмата използва резултатите от симулацията на потока, за да задейства автоматично генериране на натоварване в най-добрия момент. Можете обаче да щракнете върху бутона ‘Генериране на товари сега’, за да спрете симулацията и да стартирате незабавно процеса на генериране на товари.

За да позволите на програмата да реши кой е най-добрият момент за генериране на натоварванията, можете да зададете праг на конвергенция за коефициента на отклонение. Когато резултатите от симулацията се сближат и този праг бъде достигнат, товарите се генерират автоматично.

Вече можете да укажете дали да прилагате натиск като средно натоварване за панел или като карта на натоварване със съответната мрежа от крайни елементи. Като не изберете средно натоварване, можете да получите изображение на карти на налягане върху крайни елементи. Това е особено полезно за генериране на натоварване от вятър върху сгради с извита геометрия като силози.

Налични са няколко параметъра на вятъра, като посока на вятъра, скорост на вятъра и налягане на вятъра. Можете също да посочите нивото на земята и елементите, които са изложени на вятър.
Ако изберете повече от една посока на вятъра, ще бъдат създадени случаи на натоварване за всяка от избраните посоки. По подразбиране посоката на вятъра е зададена в глобалната координатна система и в положителната посока X.

Свързване на модел от Revit с Robot Structural Analysis

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (Robot) е софтуерно приложение за анализ на конструкции и проектиране. Използвайте го за анализ на всякакъв вид конструкции, както и за проектиране на елементи от конструкцията (стоманени, бетонни, дървени елементи). Алгоритмите, внедрени в Robot, позволяват анализ на геометрията на модел на конструкция, дефиниран в Revit. Също така позволява разширено свързване на равнинни елементи (плочи, стени, черупки), включени в модела.

Възможен е анализ на следните структури:

 • Извити стени и подове/панели във всяка равнина;
 • Срязващи стени и ядра;
 • Стени и подове с отвори с произволна форма;
 • Модели от смесени материали.

Онлайн Семинар 07 Декември – AEC Collection за Строителни Инженери

На 07 Декември 2020 (от 15:00 до 16:00) ще направим онлайн семинар,
в който ще разгледаме инструментите в AEC Collection за изграждане и
анализ на Конструктивни Строително Информационни Модели:

 • BIM конструктивно моделиране и армиране в Revit;
 • Координация на моделите в Navisworks;
 • Анализ на конструктивните модели в Robot Structural Analysis.

Участието е безплатно, изисква се Регистрация.