fbpx
Select Page

Програма за САМ обучение по Autodesk Fusion

 1. Запознаване с интерфейса на Fusion Manufacture.
  1.1. Панел за данни.
  1.1.1. Създаване на екип.
  1.1.2. Създаване на проект.
  1.1.3. Споделяне на данни.
  1.2. Preferences – Настройки на интерфейса.
  1.3. Работно поле.
  1.3.1. Панел Milling.
  1.3.2. Панел Turning.
  1.3.3. Панел Inspection.
  1.3.4. Панел Utilitiles.
  1.3.5. CAM Browser.
  1.3.6. Контекстно меню – възможности.
  1.4. Меню Help.
 2. Запознаване с основните стратегии и функции в панел Milling.
  2.1. Раздел Setup:
  2.1.1. New Setup – определяне на WCS (работна координатна система), машина и размери на заготовката.
  2.1.2. Create NC Program – Създаване на управляващи NC програми.
  2.1.3. Probe WCS – измерване позиционирането на заготовката.
  2.1.4. Manual NC – ръчно задавани команди.
  2.1.5. New Pattern – размножаване на операции.
  2.1.6. New Folder – създаване на папки за групиране на операции.
  2.2. Раздел Drilling – пробиване и обработка на отвори.
  2.3. Раздел 2D Milling:
  2.3.1. Face – фрезоване на лице.
  2.3.2. 2D Adaptive Clearing – 2.5 осева стратегия за груба обработка.
  2.3.3. 2D Pocket – груба обработка на джобове.
  2.3.4. 2D Contour – обработка по отворени и затворени контури.
  2.3.5. Slot – обработка на канали по траектория от средна крива.
  2.3.6. Trace – обработка по контур с променливи стойности по ос Z.
  2.3.7. Thread – нарязване на резба по външна и вътрешна цилиндрична повърхнина.
  2.3.8. Circular – обработка на цилиндрични и конусни повърхнини с траектория по окръжност.
  2.3.9. Bore – обработка на цилиндрични и конусни повърхнини с траектория по хеликоидална спирала.
  2.3.10. Engrave – гравиране върху равнини.
  2.3.11. 2D Chamfer – обработка на скосения (фаски) и закръгления.
  2.4. Раздел 3D Milling:
  2.4.1. Adaptive Clearing – адаптивното изчистване е иновативна стратегия за груба обработка, която предлага значителни подобрения в сравнение с конвенционалните стратегии за груба обработка.
  2.4.2. Horizontal – стратегия за автоматично откриване на всички хоризонтални участъци на различни нива и обработването им.
  2.4.3. Flat – стратегия за окончателна обработка на равнинни участъци, които са перпендикулярни на оста на инструмента.
  2.4.4. Contour – получиста и окончателна обработка на стръмни и вертикални участъци следвайки контура и с константна стъпка по ос Z.
  2.4.5. Parallel – стратегия за окончателна обработка на плитки повърхнини с малък наклон, при която траекторията е паралелна на осите X или Y и следва формата на детайла по ос Z.
  2.4.6. Pocket Clearing – конвенционална стратегия за груба обработка слой по слой.
  2.4.7. Scallop/Constant Stepover – застъпваща/константна стъпка за обработка на остатъчен материал от предходна обработка или за окончателна обработка.
  2.4.8. Pencil – обработка на трудно достъпни области с остър инструмент.
  2.4.9. Radial – стратегия за обработка на повърхнини радиално спрямо посочена точка.
  2.4.10. Spiral – стратегия за обработка на повърхнини спирално от посочена точка.
  2.4.11. Morphed Spiral – стратегия за обработка на повърхнини със сложна свободна форма, следвайки променливия контур на изокривите на повърхнината.
  2.4.12. Ramp – стратегия за окончателна обработка на стръмни участъци, следвайки хеликоидално контура по ос Z.
  2.4.13. Project – гравиране с центъра на инструмента върху 3D повърхнини.
  2.4.14. Blend – стратегия за окончателна обработка на повърхнини между отворени или затворени криви.
  2.4.15. Morph – стратегия за окончателна обработка на плитки участъци, следвайки траекторията на ограничителните криви.
  2.4.16. Flow – окончателна обработка на закръглени външни ръбове.
  2.4.17. Deburr – стратеги за премахване на заусенъци от външни ръбове.
  2.4.18. Geodesic – комбинирана стратегия от Blend и Scallop за окончателна обработка на сложни повърхнини със свободна форма.
  2.5. Раздел Actions:
  2.5.1. Generate – генериране на операциите.
  2.5.2. Simulate – симулация на обработката.
  2.5.3. Simulate with Machine – машинна симулация на обработката.
  2.5.4. Post Process – създаване на управляваща NC програма.
  2.5.5. Setup Sheet – създаване на документация за технолога или оператора на машината.
  2.5.6. Machining Time – показва прогнозно време за изпълнение на операциите, избрани от CAM Browser.
  2.6. Раздел Manage:
  2.6.1. Tool Library – библиотека с инструменти и инструментодържачи.
  2.6.2. Form Mill – създаване на нестандартен инструмент по скица.
  2.6.3. Machine Library – библиотека с машини.
  2.6.4. Post Library – библиотека с постпроцесори.
  2.6.5. Setup Sheet Configurations – управление на извежданата документация.
  2.6.6. Export, Import, Reset Defaults – управление на параметрите по подразбиране.
 3. Запознаване с основните стратегии и функции в панел Turning.
  3.1. New Setup – определяне на WCS (работна координатна система), машина и размери на заготовката.
  3.2. Turning Face – струговане на чело.
  3.3. Turning Profile Roughing – грубо струговане по профил.
  3.4. Turning Profile Finishing – окончателно струговане по профил.
  3.5. Turning Groove Roughing – грубо радиално струговане.
  3.6. Turning Groove Finishing – окончателно радиално струговане.
  3.7. Turning Adaptive Roughing – грубо адаптивно струговане.
  3.8. Turning Groove – грубо и окончателно струговане с канален нож.
  3.9. Turning Single Groove – обработка на канал с размерен инструмент.
  3.10. Turning Thread – нарязване на резба.
  3.11. Turning Chamfer – обработка на скосение.
  3.12. Turning Part – отрязване на детайл.
  3.13. Part Handling – трансфер на детайл при двушпинделни машини.