fbpx
Select Page

Autodesk известяване за едновременно използване

Когато закупите Autodesk лиценз, можете да го инсталирате на максимум три устройства (например офисен и домашен компютър + мобилен телефон или таблет). Не трябва обаче да използвате лицензът по едно и също време на тези машини.

Autodesk подобриха начина на използване на лицензите с диалогов прозорец, в който са показани работещите едновременно компютри и датата на отваряне на продукта. Имате възможност да спрете лиценза на отдалеченото устройство и да продължите работа на компютъра пред Вас.

Вижте повече …

Какво ново в Autodesk 3ds Max 2025

Излезе 3ds Max 2025 и тук можете да видите някои от основните нови и подобрени функции за моделиране, рендър, USD plug-in и интерфейс:

 • Подобреният алгоритъм на Retopology Tools функцията осигурява по-бърза и стабилна работа при обработката на Mesh обекти като в две подфункции са отделени Preprocess и OpenVDB;
 • След като в предишната версия 3ds Max 2024.2, Autodesk подобриха Boolean Mesh операциите и залепване на сплайн и мрежи към повърхнини, в новата 3ds Max 2025 Mesh оптимизацията продължава;
 • Подобрено ядро Arnold 7.3.0.0 за визуализация;
 • Новото OCIO цветово управление е вече по подразбиране с оптимизирани VertexPaint и Bake to Texture инструменти и с нов Color Space Conversion процесен оператор;
 • Подобрен USD plug-in позволява импорт на анимирани светлини и камери, както и blendShape;
 • Подобрена е функцията за търсене, като се показват последните 5 резултата, добавена tooltips информация, възможност за разширяване и вграждане на прозореца;
 • С новия Menu Editor можете да управлявате по-добре интерфейса на 3ds Max 2025.

Вижте повече …

Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA обединяват сили за отворен стандарт за 3D съдържание

PixarAdobeAppleAutodesk, NVIDIA и Joint Development Foundation (JDF) обявиха, че обединяват услията си за стандартизация и развитие на отворената технология на Pixar – Open USD (Universal Scene Description).

Обединението се нарича Alliance for OpenUSDaousd.org и е насочено към създаване на 3D екосистема за създатели на съдържание и разработчици. Създадена от Pixar Animation Studios, OpenUSD работната среда има за цел изграждане и поддръжка на все по-обемни 3D проекти с разнообразни работни процеси, инструменти и пренос на данни.

Вижте повече …

Нова версия V-Ray 6

Chaos обявиха новата версия V-Ray 6, която вече се предлага като един лиценз за всички платформи (3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp и Unreal). Новите лицензи ще бъдат едногодишни или тригодишни и ще са в три категории Solo (фискиран), Premium (с възможност да се ползва в мрежата) и Enterprise (за клиенти с 5 и повече лицензи).

Вижте новите функции и промени:

 • Chaos Scatter – Бързо и лесно вмъкване в сцената на милиони обекти за създаване на гора, поле или тълпа без излишно натоварване на компютърна памет;
 • V-Ray Enmesh – Разполагане на тримерни мозайки върху обекти, което улеснява създаване на панели, огради, покрития и др;
 • V-Ray Decal with Displacement – Реалистично изпъкване на материал върху повърхност за създаване на надписи, начупени стени и камъни;
 • V-Ray Proxy Object Hierarchy – Подобрена организация на видимостта и промените в отделните елементи;
 • Chaos Cloud Collaboration – Споделяне на рендери с клиенти и колеги от екипа директно от V-Ray’s Frame Buffer;
 • Procedural clouds – Улеснен начин за създаване на реалистично небе чрез симулиране на различни типове облаци;
 • Finite dome light mode – Подобрени параметри на сферично осветление;

Всички подобрения можете да видите тук …

КАД Пойнт предлага Autodesk Flex Tokens

КАД Пойнт предлага новите Autodesk Flex Tokens, които предоставят по-голяма гъвкавост при използване на Autodesk лицензите. Flex Tokens са подходящи за специалисти, които не използват всекидневно даден Autodesk лиценз, а имат нужда от него 1 до 2 дни в седмицата.

Първо е необходимо да закупите начално количество – 500, 1000, 5000 или 10000 Flex Tokens (Flex Точки) и да зададете потребителите, които ще ги използват в администраторския Autodesk Account. Когато потребител стартира даден продукт, от Вашата Flex сметка се смъкват толкова Flex точки, колкото е заложено за всеки продукт. Вижте най-често използваните продукти:

След това в рамките на 24 часа потребителя има право да използва този продукт без да се смъкват допълнителни Flex точки. В администрирането има и секция за статистика на използването на Flex Tokens, а като намалее сметката, системата ще Ви информира да добавите нов пакет Flex точки.
Допълнителна информация за Flex Tokens

За конкретни запитвания, не се колебайте да ни потърсите: 02/983 3001 или office@cadpoints.com

Излезе новата версия RailClone 5

Новият RailClone 5 на iToo Software е най-добрият параметричен моделер за 3ds Max. С широка гама от нова функционалност RailClone 5 е оптимизиран и гъвкав за всяка задача.

 • Нови контролери за огъване на геометрията по спирален път – визуални манипулатори на желани точки от спиралата, за да контролирате интуитивно геометрията;
 • Подобрено създаване и разпространение на не-геометрични обекти като светлинни източници и VDB;
 • Удобно групиране на обекти в групи за разпространение;
 • Оптимизация на сцената чрез нова кешираща система за “изпичане” на RailClone обекти, като се запазват всички свойства на стандартния RailClone обект, но значително се ускорява времето за зареждане и пресмятане на сцената;
 • Подобрения в маркери за контролиране на генериращи параметри за разширяване на XY размер и площ;
 • Нови методи за фискиране на разпределение на обекти на четен, нечетен и комбиниран принцип;
 • Подобрени drop-down списъци при параметрите вместо вмъкване на числени стойности;
 • Използване на списъци за Material ID (вмъкване на номера разделени със “,”) вместо досегашния фиксиран ID номер.