fbpx
Select Page

Autodesk InfraWorks

Софтуерно решение за концептуален инфраструктурен дизайн, предназначен за изследване на проектни варианти от урбанисти и пътни проектанти. Той има редица възможности за вмъкване на теренни и солидни модели, добавяне на пътища, концептуални сгради, озеленяване и много други елементи на идейния проект, както и за споделяне на модела чрез облачната технология на Autodesk.

Какво ново в Infraworks 2024

  • Представяне на котата в 2D и 3D сечения;
  • Удобно представяне на параметрите на потребителски мостови (тунелни) елементи;
  • Подобрена поддръжка на Revit фамилни компоненти;
  • Присвояване на Revit категории към Generic и Inventor елементи;
  • Ускорено обновяване на модела при промяна на геометрията на външни компоненти.

Вижте повече …

Големи 3D модели

Чрез Autodesk Infraworks можете да свалите до 200 кв.км тримерна територия с улична мрежа, сгради, водни обекти и др. от платформата OpenStreetMap. Освен това програмата може да добави към модела различни формати като 3DS, FBX, DWG/DXF, IMX, RVT, IFC, LandXML, SHP, SDF, DGN, SKP, аеро-фото снимки и много други.

Проектиране на мостове

Autodesk Infraworks създава бързо идейни мостови участъци с брой колони и вид на устоите. Може също така да се зададе височина на светлото сечение и да се пресметнат количествата на материалите.

Визуализация на идеята

С Infraworks можете бързо да извличате реалистични картини в желана разделителна способност. Чрез разполагане на няколко местоположения на камерата и задаване на скорост между тях, можете бързо и лесно да направите видео материал за представяне на концептуалния модел.

Пътни обекти

  • Идейно проектиране на пътни обекти в план и профил;
  • Задаване на типови напречни профили, брой на платна и др;
  • Параметрични кръстовища с възможност за редакция на бордюрните криви.

Тръбно проектиране

  • Изследване на водосборни области;
  • Автоматично добавяне на тръбни мрежи по избрани пътни обекти;

Двупосочна връзка с Civil 3D

Autodesk Infraworks и AutoCAD Civil 3D осъществяват бърза двупосочна връзка на модела чрез IMX формат. Така идейния проект може да премине в Civil 3D за техническа реализация, както и техническия проект може да се прехвърли в Infraworks за реалистична визуализация.