fbpx
Select Page

Autodesk InfraWorks

Софтуерно решение за концептуален инфраструктурен дизайн, предназначен за изследване на проектни варианти от урбанисти и пътни проектанти. Той има редица възможности за вмъкване на теренни и солидни модели, добавяне на пътища, концептуални сгради, озеленяване и много други елементи на идейния проект, както и за споделяне на модела чрез облачната технология на Autodesk.

Какво ново в InfraWorks 2025

  Основните нови и подобрени функции в Autodesk InfraWorks са свързани с добавянето на тунели и мостове:

  • Параметрични входове (портали) на тунелни обекти;
  • Сегментиране на елементите на тунелните сечения;
  • Подобрено използване на Revit фамилии за тунелни рингове;
  • Улеснено отстраняване на теренните слоеве при добавяне на тунелен обект;
  • Подобрено моделиране и анализ на натегнати гредови мостове;
  • Улеснено публикуване на параметричните компоненти и модели в Autodesk Construction Cloud средата.

  Вижте повече …

  Големи 3D модели

  Чрез Autodesk InfraWorks можете да свалите до 200 кв.км тримерна територия с улична мрежа, сгради, водни обекти и др. от платформата OpenStreetMap. Освен това програмата може да добави към модела различни формати като 3DS, FBX, DWG/DXF, IMX, RVT, IFC, LandXML, SHP, SDF, DGN, SKP, аеро-фото снимки и много други.

  Проектиране на мостове

  Autodesk InfraWorks създава бързо идейни мостови участъци с брой колони и вид на устоите. Може също така да се зададе височина на светлото сечение и да се пресметнат количествата на материалите.

  Визуализация на идеята

  С Infraworks можете бързо да извличате реалистични картини в желана разделителна способност. Чрез разполагане на няколко местоположения на камерата и задаване на скорост между тях, можете бързо и лесно да направите видео материал за представяне на концептуалния модел.

  Пътни обекти

  • Идейно проектиране на пътни обекти в план и профил;
  • Задаване на типови напречни профили, брой на платна и др;
  • Параметрични кръстовища с възможност за редакция на бордюрните криви.

  Тръбно проектиране

  • Изследване на водосборни области;
  • Автоматично добавяне на тръбни мрежи по избрани пътни обекти;

  Двупосочна връзка с Civil 3D

  Autodesk InfraWorks и AutoCAD Civil 3D осъществяват бърза двупосочна връзка на модела чрез IMX формат. Така идейния проект може да премине в Civil 3D за техническа реализация, както и техническия проект може да се прехвърли в Infraworks за реалистична визуализация.