Menu

Autodesk InfraWorks

Софтуерно решение за концептуален инфраструктурен дизайн, предназначен за изследване на проектни варианти от урбанисти и пътни проектанти. Той има редица възможности за вмъкване на теренни и солидни модели, добавяне на пътища, концептуални сгради, озеленяване и много други елементи на идейния проект, както и за споделяне на модела чрез облачната технология на Autodesk.

Големи 3D модели

Чрез Autodesk Infraworks можете да свалите до 200 кв.км тримерна територия с улична мрежа, сгради, водни обекти и др. от платформата OpenStreetMap. Освен това програмата може да добави към модела различни формати като 3DS, FBX, DWG/DXF, IMX, RVT, IFC, LandXML, SHP, SDF, DGN, SKP, аеро-фото снимки и много други.

Пътни обекти

  • Идейно проектиране на пътни обекти в план и профил;
  • Задаване на типови напречни профили, брой на платна и др;
  • Параметрични кръстовища с възможност за редакция на бордюрните криви.

Проектиране на мостове

Autodesk Infraworks създава бързо идейни мостови участъци с брой колони и вид на устоите. Може също така да се зададе височина на светлото сечение и да се пресметнат количествата на материалите.

Тръбно проектиране

  • Изследване на водосборни области;
  • Автоматично добавяне на тръбни мрежи по избрани пътни обекти;

 

Двупосочна връзка с AutoCAD Civil 3D

Autodesk Infraworks и AutoCAD Civil 3D осъществяват бърза двупосочна връзка на модела чрез IMX формат. Така идейния проект може да премине в Civil 3D за техническа реализация, както и техническия проект може да се прехвърли в Infraworks за реалистична визуализация.