fbpx
Select Page

Тъй като много моделери на свободни форми не са достатъчно точни за нуждите на производството или инженерния анализ, и тъй като Rhino е моделер на свободни форми, много хора мислят, че той не е достатъчно точен за техните нужди.

Всъщност Rhino е също толкова или дори по-точен от повечето CAD приложения. На практика има два основни метода за запазване на 3D модели.

Първият метод е чрез използване на Мрежи (Meshes), които обикновенно се използват за рендер, анимация или концептуален дизайн. Повечето мрежови моделери създават геометрични форми като сфери, сплайн или дори NURBS, които всъщност представляват една гъста мрежа от плоски триъгълници.  Дори и една повърхнина да е крива, мрежовият моделер продължава да я представя с плоски триъгълници, което може да е подходящо за повечето рендъри, анимации или игри, но не и когато се занимавате с машинно проектиране. Тук трябва да се отбележи, че много машинни процеси използват мрежи, но гъстотата на мрежата трябва да може да се контролира от приложението, за да се постигне желаната точност. Rhino не използва директно мрежи за моделиране, а те могат да се извличат от изградените NURBS повърхнини с желана от потребителя точност.

Вторият метод е NURBS. Повечето CAD, CAM, CAE и CAID моделери, включително и Rhino, представят свободните форми като NURBS. Продуктите, които използват NURBS, могат да представят свободните форми достатъчно точно, ако са внедрили стриктно NURBS технологията. Ако приложението е фокусирано към машинно проектиране, а не към свободните форми, то вградената NURBS технология е по-неточна. Това е типично за много популярни средно-обхватни параметрични приложения за машинен дизайн.

Фокусът на Rhino е насочен към свободните форми чрез използване на внедрената NURBS технология, която е една от най-добрите в света. По-долу са описани някои от основните принципи на точност на Rhino:

  • Позициониране. Rhino, като повечето CAD продукти позиционира с голяма точност. X, Y или Z координати могат да имат стойности в обхвата от ±10308 до ±10-308. Поради ограничения на текущите компютърни технология обаче се очаква тази точност да е до 15-тия знак в обхвата от ±1020 до ±10-20.
  • Пресичане. Когато две свободни повърхнини в Rhino 3D се пресекат, резултантната пресечна крива се формира с точност определена от потребителя. Стойността по подразбиране в Rhino е 1/100 от милиметъра. Много CAD системи не могат да променят точността по подразбиране. Ако разгледаме внимателно геометрията на много моделери, ще забележим, че те имат точност на пресечница в диапазона 10-2 и 10-4 метра, въпреки че рекламират 10-8 (без да се споменава, че мерните единици са метри).
  • Кривина (Промяна на кривината на отпечатък) Повечето CAD продукти нямат инструменти за сравнение на кривини или не са достатъчно точни за нуждите на проектанта.  Ако Вашето приложение изисква създаване на гладки повърхнини от свободни форми като въздушни- и хидро-перки, лещи и огледални повърхности, ще намерите тези функции само в Rhino 3D или в скъпи повърхнини моделери като CATIA и Alias.

Обобщение: Rhino е не-по малко точен от други CAD продукти, но в добавка предоставя инструменти за контролиране и оценяване на кривината, което рядко се открива при стандартните CAD решения.

Тук можете да прочетете повече: https://www.rhino3d.com/features/accuracy/