fbpx
Select Page

NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) е математическо представяне на 3D геометрия, която може да опише точно всякакви форми от прости 2D линии, дъги или криви от най-сложните 3D органични свободни форми. Тъй като те се отличават с изключителна гъвкавост и точност, NURBS моделите могат да се използват за визуализация, анимация и дори за машинен дизайн.

NURBS геометрията има пет главни качества, която я правят идеален избор за моделиране.

  • Има няколко индустриални стандарта за обмен на NURBS геометрия. Това гарантира безпроблемното използване на технологията между различните приложения за моделиране, рендер, анимация или инженерен анализ.
  • NURBS е прецизен и добре изследван в повечето главни университети.  Наличието на добре подготвени програмисти в тази област гарантира развитието на технологията и прилагането и в редица инженерни и индустриални компании.
  • NURBS може точно да представи едновременно стандартни геометрични обекти като линия, кръг, елипса, сфера, торус, както и свободни форми като повърхнините на колите или на човешкото тяло.
  • Количеството на информацията необходима за представяне на NURBS модел е значително по-малка от сумарната информация от приблизителния мрежови модел.
  • Правилата за формиране на NURBS могат лесно да се приложат за компютърна обработка по начин, който е едновременно ефективен и точен.

Тук можете да прочетете още по темата: https://wiki.mcneel.com/rhino/nurbs

Детайлна информация за NURBS стандарта: http://www.opennurbs.org/