fbpx
Select Page

Autodesk Docs

Облачният продукт Autodesk Docs е наличен като самостоятелен софтуер или като част от колекцията за архитектурен и инженерен дизайн AEC Collection. Той позволява на специалистите от различни екипи да обменят удобно проектните документи, да обсъждат евентуални грешки и да ускоряват процесите по разглеждане и одобрение на документацията.

Администриране на документацията

Проектните документи се разполагат в директории с определени права за отделните участници в пректния екип. Например ВиК специалистът има пълен контрло над ВиК папката, но не може да качва файлове в директориите на строителния инженер и на ОВК проектанта. Autodesk Docs представя 3D моделите и чертежите по изключително удобен за използване начин.

Версии на файловете

Технологията Autodesk Docs поддържа версии на файловете, които се качват в платформата, като може да се сравнява какво се е променило в текущия 2D или 3D файл спрямо по-стара версия. Нищо не се губи в Autodesk Docs и може да се преглежда цялата история на проекта – качване, сваляне, промяна, изтриване.

Разрешаване на проблеми

По време на работата проектантите могат да правят бележки (Markups) върху проектните документи и да споделят с други специалисти. При възникване на проблем даден член на екипа може да създаде Issue, което да отправи към един или повече участници, за намиране на решение на съответния проблем.

Одобрение на документи

В Autodesk Docs готовите проектни документи могат да бъдат групирани и предвижени за одобрение от съответните отговорни лица в екипа. По време на процеса на одобрение могат да бъдат направени забележки, въз основа на които проектантът да внесе корекции и неговата документация да получи одобрение.

Допълнително информация за Autodesk Docs можете да видите тук