fbpx
Select Page

Пролетна Altium Designer кампния – 10% отстъпка

Офертата е валидна до края на месец март 2023.

Уважаеми приятели и клиенти,

Искаме да използваме оставащото време до края на месеца, за Ви предложим 10% отстъпка от актуалната цена на постоянния и временния лиценз за Altium Designer.

Ако очаквате нов колега в близките месеци, лицензите Ви не са достатъчни или пък в момента навлизате в дизайна и производство на печатни платки и искате да използвате един от най-добрите софтуери в областта – свържете с нас! 

НАШАТА ОФЕРТА:
При закупуване на допълнителен или нов лиценз, ние Ви предлагаме:
– Нашата отстъпка: 10% намаление от цената на постоянния лиценз за Altium Designer 23: от 11 610 на 10 654 евро без ДДС
– Имаме и 10% отстъпка на временния лиценз: от 4425 на 3982.5 eu без ДДС
– Безплатен достъп до облачната платформа Altium 365 и всички нейни функционалности, включително история на проекта и сравняване на файлове
– Поддръжка на български език и английски език
– Безплатно обучение за работата с облачната платформа Altium 365 на живо или онлайн
– Възможност за разсрочено плащане
– Кампанията важи и за Pro версията на програмата

Oчакваме Ви!

20 000 лв безвъзмездно финансиране за Altium 365 Pro

1. Какво включва облачната платформа Altium 365 Pro?

Платформата включва 1 брой постоянен On Demand лиценз за Altium Designer + абонамент за Pro функционалностите за 12 месеца, с които можете да изградите в компанията си цялостна data management система:

 • Управление на цикъла на компоненти във Вашата фирма – от prototype през production до obsolete
 • Добавяне на роли на потребителите, както и управление на възможностите на работа, които има всяка роля – да качва информация в облачната платформа, да променя, до какви проекти има достъп и т.н.
 • Възможност за използване на темплейти, по които да добавяте бързо и с точна информация новите си компоненти или пък да въведете стандарт в проектите, който да се следва
 • Можете да следите историята на проектите си – кой кога какво е променял, да връщате стари версии на проектите, да сравнявате проектни и гербер файлове
 • Следене на компонентите от страна на производителя – актуална информация за наличност, цена, цикъл на живот (дали някой компонент няма да бъде спрян от производство скоро например) за над 500 000  компонента
 • Още много други полезни за процеса на дизайн на печатни платки функционалности – задаване на задачи към екипа, възможност за поискване на даден компонент към библиотекаря от даден член на екипа, богат набор от актуална информация за цена, даташийт, наличност на компоненти и т.н.

2. Условия за кандидатстване:

За участие в процедурата могат да участват всички кандидати, които: 

 • Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. 
 • Са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. – да имат минимум три приключени финансови години: 2019, 2020, 2021
 • Са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – съответно 0-9, 10-49 и 50 – 249 души персонал
 • Са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева
 • Имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните раздели от сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

– раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

– раздел 63 „Информационни услуги“.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Общ бюджет на процедурата: 30 600 000 лева

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 19 декември 2022 г.

Работим и с консултантска фирма, към която можем да Ви насочим за изготвянето на проектната документация!

10% отстъпка за Altium Designer 22 до 31.10.2022 / 10% discount for Altium Designer 22 until 31.10.22

Scroll down for english!

Уважаеми приятели и клиенти,
От 01.11.2022 в сила влизат нови, по-високи цени за продуктите на Altium. Затова искаме да използваме оставащото време, за Ви предложим 10% отстъпка от сегашната цена.Ако очаквате нов колега в близките месеци, лицензите Ви не са достатъчни или пък в момента навлизате в дизайна и производство на печатни платки и искате да използвате един от най-добрите софтуери в областта – свържете с нас! 

НАШАТА ОФЕРТА:
При закупуване на допълнителен или нов лиценз, ние Ви предлагаме:
– Нашата отстъпка: 10% намаление от цената на постоянния лиценз за Altium Designer 22: от 10 090 на 9260 евро без ДДС
– Имаме и 10% отстъпка на годишния лиценз: от 3845 на 3460 eu без ДДС
– Безплатен достъп до облачната платформа Altium 365 и всички нейни функционалности, включително история на проекта и сравняване на файлове
– Поддръжка на български език и английски език
– Безплатно обучение за работата с облачната платформа Altium 365
– Възможност за разсрочено плащане
Oчакваме Ви!

Dear friends and customers,
New, higher prices for Altium products will take place on 01/11/2022. So we want to use the remaining time, for which we offer you a 10% discount from the current Altium Designer price. If you are expecting a new colleague in the coming months, you have license capacity issues or you are just entering the PCB design and manufacturing business and want to use one of the best software in the field – contact us!

OUR OFFER
When purchasing an additional or new license, we offer you:

 • Our discount: 10% discount on the price of the perpetual license for Altium Designer 22: from 10,090 to 9,260 euros without VAT
 • We also have a 10% discount on the annual license: from 3845 to 3460 eu without VAT
 • Free access to the Altium 365 cloud platform and all its features, including project history and file comparison
 • Support in Bulgarian and English
 • Free training – how to work with the Altium 365 cloud platform
 • Possibility of deferred payment

Altium Designer с 15% отстъпка до края на септември 2022!

Очаквате нов колега в близките месеци или лицензите Ви не са достатъчни? Или пък в момента навлизате в дизайна и производство на печатни платки и искате да използвате един от най-добрите софтуери в областта? Свържете с нас! 

НАШАТА ОФЕРТА:

При закупуване на допълнителен или нов лиценз, ние Ви предлагаме:

 • Голяма отстъпка:
  • 15% намаление от цената на постоянния лиценз за Altium Designer: от 10 090 на 8 850 евро без ДДС
  • Имаме и 15% отстъпка на годишния лиценз: от 3845 на 3250 eu без ДДС
  • Ако пък имате стара версия на програмата, можете да я върнете към най-новата – Rejoin-ът е на цена 3370 eu (от 3570 еu) без ДДС
 • Безплатен достъп до облачната платформа Altium 365 и всички нейни функционалности, включително история на проекта и сравняване на файлове
 • Поддръжка на български език
 • Възможност за разсрочено плащане

Oчакваме Ви!

Altium Designer с 50% съфинансиране

Свържете се с нас по телефона:

0876 21 00 20 – маг. инж. Ясен Йорданов

Продуктите на Altium, които можете да закупите от нас по програмата:

 • Altium Designer + Altium 365 Standard – стандартен лиценз за Altium Designer + абонамент за 12 месеца, включващ безплатен достъп до облачната платформа Altium 365 Standard. Можете да изберете един от следните типове лицензи:

  • On Demand – лицензът се държи на сървърите на Altium. Когато се впишете в акаунта си, автоматично получавате лиценза и можете да използвате програмата. Това позволява работа от различни устройства – например можете да работите както от офиса, така и от вкъщи. Поддържа се и възможност за offline работа – лицензът може да се заключи на избран от Вас компютър

  • Private Server  – Ако предпочитате да работите изцяло оffline, но от различни компютри в офиса – тази опция е за Вас. На един компютър се инсталира Altium Infrastructure Server, който дава лиценза на останалите компютри в мрежата.

  • Standalone – Лиценз, с който се работи offline и се използва само на един определен компютър

 • Altium Designer + Altium 365 Pro – стандартен лиценз за Altium Designer + абонамент за 12 месеца и достъп до Pro версията на облачната платформа Altium 365, даваща възможност за изграждане на цялостна data management система, интегрирана в Altium Designer:

  • Управление на цикъла на компоненти във Вашата фирма – от prototype през production до obsolete

  • Добавяне на роли на потребителите, както и управление на възможностите на работа, които има всяка роля – да качва информация в облачната платформа, да променя, до какви проекти има достъп и т.н.

  • Възможност за използване на темплейти, по които да добавяте бързо и с точна информация новите си компоненти или пък да въведете стандарт в проектите, който да се следва

  • Можете да следите историята на проектите си – кой кога какво е променял, да връщате стари версии на проектите, да сравнявате проектни и гербер файлове

  • Следене на компонентите от страна на производителя – актуална информация за наличност, цена, цикъл на живот (дали някой компонент няма да бъде спрян от производство скоро например) за над 500 000  компонента

  • Още много други полезни за процеса на дизайн на печатни платки функционалности – задаване на задачи към екипа, възможност за поискване на даден компонент към библиотекаря от даден член на екипа, богат набор от актуална информация за цена, даташийт, наличност на компоненти и т.н.

 • Altium Concord Pro – Data Management система с функционалностите на облачната Altium 365 Pro, само че работеща изцяло offline. Инсталира се отново Altium Infrastructure Server.

Условията:

 • Краен срок за подаване на документи – 21.09.2022, изцяло електронно през системата ИСУН 2020

 • Съфинансиране – от 35 000 лв. до:

  • Микро предприятие – 180 000 лв.

  • Малко предприятие – 350 000 лв.

  • Средно предприятие – 700 000 лв.

 • Съфинансиране – до 50%

 • Икономически сектори:

  • C (преработваща промишленост)

  • Е (доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване)

  • J (създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения)

  • M ( професионални дейности и научни изследвания)

 • Срок на одобрение – до края на 2022

 • Изпълнение на проектите – през 2023 с кратък срок на изпълнение – между 9 и 12 месеца

 • Едно от задължителните условия е фирмите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г., както и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия

 • Всички възникнали въпроси кандидатите могат да изпращат чрез сайта на Министерството на иновациите и растежа и да очакват отговор в рамките на един работен ден.

Работим и с консултантска фирма, към която можем да Ви насочим за изготвянето на проектната документация!

За повече информация, въпроси, отговори и документация – кликнете тук, за да посетете сайта на мярката