Menu

Студентският портал на  Autodesk  съдържа голям брой продукти, които могат да се свалят свободно и инсталират с учебна цел от преподаватели, студенти и ученици.  Продуктите могат да се инсталират безплатно на личните компютри от студенти и ученици, а в учебните заведения от IT Administrator или преподавател. Студентския портал съдържа и много учебни материали. Получавате едногодишно право да използвате желаните продукти, след изтичане на тази година трябва да си потвърдите вашия образователен статут за да може да продължите да използвате продуктите.

Студентски портал на  Autodesk: http://www.autodesk.com/education/home

Регистрация за безплатно използване на Autodesk продукти с учебна цел:

Може да изберете следния адрес , който ви препраща към страницата с  продуктите : https://www.autodesk.com/education/edu-software

Може да изгледате следното видео описващо последователността на стъпките за регистрация : https://youtu.be/UCMM8kE7QQ4

  1. Избирате GET STARTED
  2. Посочвате своята длъжност, в зависимост от нея ще Ви бъдат активирани лицензите:

3.Попълвате коректно следните полета , а с бутона CREATE ACCOUNT се създава потребител и се изпраща писмо в посочената поща :

4. Трябва да отворите писмото  за потвърждение, след потвърждение, ще Ви препрати към страницата  за регистрация от която избирате Sign in:

5. Избирате учебно заведение от списъка, aко имате проблем с намиране на учебното заведения избирате- Can’t find school? и въвеждате името на учебното заведение

6. Избирате Get STARTED, трябва да потвърдите въведените данни:

7. Тук трябва да прикачите документи потвърждаващи вашия образователен статут:

Студентите може да приложат снимка от студентска книжка, студентска лична карта или снимка от електронния дневник .
Преподавател може да приложи снимка от сайта на учебното заведение с публикувано име или документ потвърждаващ длъжността му в учебното заведение.
След като вашите документи бъдат прегледани, Виe ще получите писмо за успешна регистрация или че има нужда от още документи.

8. След успешна регистрация Вие избирате Get License на желания продукт

9. Въвеждате тип лиценз, версия и език:

10. Избирате да свалите продукта или да го инсталирате. След успешна инсталция се активира продукта със сериен номер и акаунт.

Линкове с образователни материали:

https://academy.autodesk.com/

http://au.autodesk.com/