Menu

Nesting Utility for Inventor е решение за разкрой, което помага на производителите да оптимизират разхода на материали. Времето за разкрой се съкращава значително, което допълнително намалява разходите.

Технологията Autodesk Nesting Utility е достъпна само като част от колекцията Product Design & Manufacturing Collection.

 

Предимства

  • Автоматизиран разкрой върху няколко листа;
  • Бързо сравнение на ефективността и оценка на разходите; 
  • Директен разкрой на Inventor детайли от листов материал;
  • Четене на DXF файлове;
  • Разкрой на няколко ламарини с еднакви или различни размери;
  • Асоциативна връзка между 3D модел и генериран разкрой;
  • Възможност за експортиране в DXF
  • Документация на разкроя;
  • Генериране на програма за ЦПУ с използване на наличните в продукта възможности на HSM.

      Автоматизиран разкрой на листов материал (с произволна форма)

Разкрой върху един или няколко листа с оптимизация на използането на материала.

 

 

 

 Сравняване на цена и ефективност

Отчитане на процента на използване на материала, общата цена и машинното време.

 

 

 

Дефиниране на материали

Създаване и поддръжка на каталог от детайли със специфична ориентация, позициониране и пакетиране. 

 

 

DXF импорт и експорт

Автоматично създаване на 3D модел или експорт в DXF файлове за генериране на програма за изрязване с HSM или друг CAM софтуер.