Menu

AutoCAD® Mechanical е AutoCAD® базиран, параметричен софтуерен продукт за машинно конструиране. Той съдържа пълната функционалност на AutoCAD плюс голям брой допълнителни инструменти за ускоряване на проектирането. AutoCAD Mechanical включва интелигентни инженерни инструменти за работа в екип и интегрирано управление на данни.
Autodesk AutoCAD Mechanical опростява сложното механично конструиране и помага за по-бързо създаване и редактиране на чертежи.

Предимства от използване на AutoCAD Mechanical :

1. Вградената библиотека съдържа над 700 000 стандартни и нестандартни покупни машинни елементи , инструменти и помощни средства


При вмъкване на детайл AutoCAD Mechanical интелигентно изчиства околната геометрия и не се налага ръчно редактиране

Потребителско съдържание
Запазване на стандартно или потребителско съдържание в библиотеката

Обновяване на стандартните елементи чрез Content Manager
Обновяване на стандартен елемент при поява на ново съдържание в Autodesk Exchange с едно кликване на мишката

2. Поддръжка на ANSI, BSI, CSN, DIN, GB, ISO, JIS и GOST стандарти
Придържането към стандартна среда подобрява екипната комуникация и помага за постигане на добри производствени резултати

3. Разширени чертожни инструменти за машиностроене
Поставяне на стандартни символи за грапавост на повърхнини, геометрични размери и толеранси, базови линии и повърхнини, бележки, наклони и символи за заварки

 

4. Създаване на спецификации (BOM)
Първо създавате спецификацията (BOM), след това позициите на детайлите.
Превключване към чертежа и увеличаване на съответния детайл.
Асоциативни позиции: при промяна на конструкцията, тя се отразява на всички останали елементи

Пресмятане на общата маса в BOM
Сигурност и прецизност. Автоматично създаване на подходящите размери според геометрията.

5. Мощно и интелигентно оразмеряване
Автоматично поставяне на размери и отстояния.

6. Автоматично управление на слоеве
Автоматично поставяне на елементи с правилния слой, цвят и тип линия

7. Машинни генератори и калкулатори
Бързо конструиране на валове и валови съединения, пружини, зъбни ремъчни и верижни предавки, гърбични механизми

8. Асоциативна документация с CAD модела
Асоциативен импорт и създаване на документация за 3D CAD геометрия от Autodesk Inventor