fbpx
Select Page
Включва следните анализи:

1 – Static Stress
2 – Modal Frequencies
3 – Electronics Cooling (Preview)
4 – Thermal
5 – Thermal Stress
6 – Structural Buckling
7 – Nonlinear Static Stress
8 – Quasistatic Event Simulation
9 – Dynamic Event Simulation
10 – Shape Optimization
11 – Injection Molding Simulation

1 – Статичен анализ (Static Stress)

Симулирате как моделът реагира на приложени състатични натоварвания и запънат с опори.

Показва деформации, напрежения, коефициент на сигурност и опорни реакции.

2 – Честотен анализ (Modal Frequencies)

Симулирате характеристиките на естествените свободни вибрации на детайл или сглобена единица, като същевременно отчитате ефекта от статичните натоварвания върху естествените честоти. Резултатите ви дават формите на различни режими на вибрация и съответните честоти.

3 – Electronics Cooling

Симулирайте как елементите на електрониката се нагряват  в следствие от топлинни натоварвания върху компонентите на печатната платка.Резултатът показва температурата на компонентите и околния въздух и ефекта на радиаторите и вентилаторите.

4 – Топлинен (Thermal)

Симулирате преносa на топлина, за да определите стационарното разпределение на температурата и резултантния топлинен поток.

5 – Thermal Stress

Симулирайте напрежения, предизвикани от температурата поради неравномерно топлинно разширение и приложени механични натоварвания (като гравитация, налягане или сила).Резултатите ви показват комбиниран резултат на напрежения от статично натоварване и напреженията, предизвикани от температурата.

6 –  Изкълчване( Structural Buckling)

Симулирате натоварването върху конструкцията за да определите критичната сила на изкълвачна и коефициента на изкълчване. Ако коефициент по-малък от 1,0 означава, че конструкцията се изкривява поради геометрична нестабилност, преди да бъде достигнато приложеното натоварване. Анализите на изкълчване се правят например за мостове, сгради и фермови конструкции.

7 – Нелинеен статичен анализ (Nonlinear Static Stress)

Симулирайте големи  деформации и преместване. Промени в контакта по време на симулираното събитие. Промени в натоварванията или граничните условия по време на симулираното събитие. Нелинейно поведение на материала (промени в твърдостта на материала и постоянна деформация). Извършват се множество стъпки на изчисление, тъй като натоварванията се прилагат постепенно (нарастват).

8 – Quasistatic Event Simulation

9 – Dynamic Event Simulation

Симулации  зависещи от времето, динамични събития, като например анализ на удар, където кривите на натоварване контролират големината на приложените натоварвания и предписаните премествания като функция на времето. Симулациите на събития обикновено включват много малки интервали във времето и кратка обща продължителност на събитието. Типичен пример е симулиране на поведението на защитни очила или каски по време на удар.

10 – Shape Optimization

Симулирайте къде можете да премахнете материал от вашия детайл, като същевременно постигате допустимите стойност за напрежения и деформации. Оптимизирате използване на материал, за постигане на целите за моделиране с леко тегло (като например за авиационно оборудване).

11 – Injection Molding Simulation

Симулирайте запълването на вашата форма , за да проверите дали ще има проблеми с качеството възоснова на настройките на процеса, избора на материал и местата за инжектиране. От резултатите можете да проучите запълването, визуалните дефекти и изкривяването. Можете също така да намерите предложения, какво бихте могли да коригирате, за да подобрите резултатите.

Всички тези анализи са налични в  Fusion 360 и се изчисляват в облака на Autodesk. Всяко една симулация отнема Tokens, ако закупите Fusion 360 Simulation Extension не се отнемат Tokens.

Study type Extension Tokens per study
1 – Static Stress0 не взима кредити (безплатно)
2 – Modal Frequencies03
3 – Electronics Cooling 06
4 – Thermal03
5 – Thermal Stress03
6 – Structural Buckling06
7 – Nonlinear Static Stress06
8 – Quasistatic Event Simulation06
9 – Dynamic Event Simulation06
10 – Shape Optimization03
11 – Injection Molding Simulation06