fbpx
Select Page

Fusion 360 Machining extension е допълнителен модул за Fusion 360, който дава възможност за експертна многоосева обработка и се закупува отделно. Включва следните допълнителни възможности за Fusion 360:

 • —Автоматизирана 3-осева обработка
 • —Автоматизирана 3+2-осева обработка
 • —Едновременни 4-осеви и 5-осеви обработки
 • —Модификация на генерираните траектории за обработка
 • —Макро-базирани измервания
 • —Измерване на повърхнини

Автоматизирана 3-осева обработка

 • 3-axis Hole Recognition – автоматизирано разпознаване и обработка на отвори
 • 3-axis Steep and Shallow – едновременна обработка на стръмни и плитки участъци от детайла

Автоматизирана 3+2-осева обработка

 • —3+2 Hole Recognition – автоматично откриване и 3+2 (позиционна) обработка на отвори

Едновременни 4-осеви и 5-осеви обработки

 • Swarf toolpath –  многоосева стратегия за обработка със страната на инструмента
 • Multi-Axis Contour – многоосева стратегия за обработка по 3D криви
 • Rotary toolpath –стратегия за обработка за ротационни детайли със сложна форма
 • 5-axis machining and Collision Avoidance – 5-осева обработка с автоматично избягване на колизии
 • Multi-Axis machining for 3D Contour or Flow – многоосева стратегия за обработка по 3D контур или изокриви
 • Corner Finishing – стратегия за довършване на ъглите може да реже надлъжно за по-плитки региони и напречно за по-стръмни региони, за да избегнете повреда на детайла и инструмента.
 • Rotary Pocket е идеална стратегия за тези, които искат да използват едновременна 4-осева обработка за ефективно отстраняване на големи количества материал от детайла. Тя е подходяща за обработка на цилиндрични или конични форми, но не се ограничава до тях, което означава, че може да се използва и при геометрия със свободна форма. Стратегията поддържа различни типове режещи инструменти, като челно-цилиндрични, радиусни и сферични.
 • RotaryContour– допълва Rotary Pocket чрез ефективна обработка на страничните стени на елементите на джоба, като използва също и едновременна 4-осева обработка. Стратегията е най-подходяща за детайли, които имат джобове или вложени елементи със странични стени, които са построени, спрямо централната ос на детайла.
 • Deburr – можете да използвате тази интелигентна траектория на инструмента, за да премахнете малките неравности, които често остават по ръбовете на детайлите след CNC обработка. Използва се в области, където имате ъгъл между вертикално и хоризонтално лице. Траекторията на инструмента движи инструмента по ръба точно толкова, че да се премахнат острите грапавини, намалявайки необходимостта от ръчна обработка. Deburr работи за 3, 4 и 5-осево фрезоване.

Модификация на генерираните траектории за обработка

 • Toolpath Trimming – премахване на част от генерираните траектории
 • Delete Passes – премахване на част от ходовете в определена зона
 • Replace Tool – замяна на инструмент без генериране на траектория
 • Move Entry Positions – преместване на началната точка за работа

Макро-базирани измервания

 • Probe Geometry – измерване в процес на работа с циклите на сондиране на вашата машина

Измерване на повърхнини

 • Surface Inspection– измерване на повърхнини по зададени характерни точки
 • Part Alignment – позициониране на детайл след предварително сондиране