Menu

Вече се разпространява новата версия на Autodesk Inventor 2022 . Вижте част от новите възможности:

1.Model States е мощен нов работен процес, който ви позволява да създавате множество варианти на детайл  или сглобена единици в рамките на един модел. Тъй като вариантите съществуват в един файл, не е необходимо да се притеснявате за прекъсване на връзките между файлове.

2. Визуализация статуса на ограниченията  в сглобената единица

Новите опции ви позволяват бързо да идентифицирате в браузъра статуса на ограниченията между компоненти в сглобената единица. Състоянието се визуализира, като един от трите показани символа, за да се посочи напълно ограничен, недостатъчен и неизвестен.

3. Подобрен интерфейс на командата за закръгления (Fillet)

 Имате възможност да изберете поставяне на  закръгление за ръбове, между лица и напълно кръгъл участък.

4. Улеснено споделянето на данни между Inventor и Fusion 360

Send to Fusion – автоматично ще свърже Inventor с вашия акаунт в Fusion Team, ще качи вашия файл в Fusion Team и ще отвори файлa в Fusion 360.

5. Instance properties – позволява да поставяте наименования на отделните елементи при повтарящи се компоненти. Присвоените стойности се съхраняват в сглобената единица. Могат да се визуализират в балони и в спецификация.

6.Увеличена производителност и подобрено представяне

7. Подобрена команда Simplify за опростяване на сглобени единици

Новата команда за опростяване на сглобени единици  (Simplify) замества командите Shrinkwrap и  Shrinkwrap Substitute.

8. Експорт във формат за Revit

Експорт за Revit(RVT формат) включва новата команда Simplify за създаване на RVT модел, съдържащ само компонентите и геометрия, необходими за дизайна в Revit.

9. Чертежи

В чертежите вече можете да промените вида на Shaded views(сенчести изгледи), като промените стила на осветление във вашия модел. За  всеки изглед може да изберете Camera View и  поставяне на 3D размери. Размерите прекъсват осеви линии.

10. Measure команда за измерване

Възможност за потвърждаване (Done)  и нулиране(Restart Measure), добавен е филтър за по-лесно избиране на сглобени единици, тела и лица.

Вижте повече на :

Inventor 2022 Help | What’s New in Inventor 2022 | Autodesk

https://blogs.autodesk.com/inventor/2021/03/29/autodesk-inventor-whats-new-2022-overview/