Select Page

От 25 март 2020г. се разпространява AutoCAD 2021, потребителите под абонамент и нови клиенти имат достъп до продукта.
Вижте част от новите възможности:

Сравняване на  Xref
Може да сравните две версии на външен референтен файл (Xref) и да отразите промените, без да затваряте текущия си чертеж.

Свързване с облачно пространство
Безплатен достъп до всеки DWG файл съхраняван на водещи доставчици на облачно пространство като Microsoft OneDrive, Box, Dropbox и сега Google Drive.

История на чертежа
Ако запишете файлове на чертежите в OneDrive, Dropbox или Box, допълнителни версии на тези файлове на чертежите се създават, докато работите, създавайки история на версиите. Виждате промените, направени във вашия чертеж във времето. Получавате автоматична информация, когато сравнявате предишни версии в рамките на текущия си чертеж.

AutoLISP подобрения
С помощта на ново разширение(extension) може да използвате Microsoft Visual Studio Code за създаване и редактиране на AutoLISP файлова за AutoCAD. AutoLISP вече напълно поддържа Unicode символи.

Quick Measure подобрения
Командата MEASUREGEOM показва изчислените стойности за лица и периметри за обекти в 2D чертеж.

Подобрения в графичната производителност
Местене, мащабиране и завъртане става по-гладка и по-бърза в реално време с многоядрен процесор. Автоматично се изпълняват регенерационни операции.

Изрязване и удължаване
Trim и Extend станaха по-рационално – бързият режим по подразбиране сега автоматично избира всички потенциални граници.

Подобрения на Revcloud
Новата команда REVCLOUDPROPERTIES променя размера на дъгата за избран облак за ревизия.

Прекъсвате обекти в единична точка
Новата команда BREAKATPOINT разделя линия, дъга или полилиния на два сегмента в избрана от вас точка.