Menu

Курс по Autodesk Fusion 360 за дървообработваща, мебелна и хоби промишленост


Програма за обучение по проектиране за дървообработваща, мебелна и хоби промишленост с
Аutodesk Fusion 360

1. Fusion 360 – работа на облачна платформа

 • интерфейс и навигация
 • създаване и управление на проекти, качване на файлове от диска към облака, съвместна работа в проект

2. Създаване на детайли

 • създаване на 2D скица, поставяне на ограничения, размери и работа с параметри
 • създаване на плътни тела – Extrude, Revolve, Sweep, Loft и Rib
 • редактиране на геометрия, добавяне на отвори, закръгления и фаски
 • размножаване на геометрия – Mirror и Pattern
 • работа с повърхнини – Surface
 • моделиране на тела със свободни форми – Freeform
 • създаване на детайли от листов материал – Sheet metal
 • работа с Multi-body

3. Сглобена единица

 • създаване на сглобена единица от детайли
 • редактиране на детайлите от сглобената единица
 • създване на сглобена единица с Multi-body
 • създване на детайли в сглобената единица
 • поставяне на ограничения между детайлите
 • задаване на движение
 • добавяне на библиотечни елементи
 • проверка за пресичане и контакт между детайлите
 • създаване на разглобяване и анимация

4. Създаване чертеж на детайл и сглобена единица

 • генериране на изгледи, проекции, разрези и детайлни изгледи
 • поставяне на размери, знаци за обработка и допуски
 • създаване на спецификация и поставяне на позиции
 • попълване на таблицата, създаване на рамка и таблица
 • създаване на разглобен изглед

5. Визуализация

 • избор на сцена и среда на визуализация
 • добавяне на материали и цветове
 • добавяне на светлина и камери
 • рендване