Select Page

Kампания за Fusion 360 продукти:

Fusion 360 – за едногодишни и тригодишни лицензи – 30% отстъпка
Fusion 360 – Team Participant – за едногодишни и тригодишни лицензи – 30% отстъпка

Fusion 360 – Generative Design Extension – само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка
Fusion 360 – Machining Extension – само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка
Fusion 360 – Additive Build Extension – само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка
Fusion 360 – Nesting & Fabrication Extension – само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка
Fusion 360 – Manage Extension – само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка
Fusion 360 – Product Design Extension (Available Jan 18th) – само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка
Fusion 360 – Simulation Extension (Available Jan 18th) – само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка

Офертата приключва на 31 Януари 2022;

За конкретни запитвания и оферти: тел. 02/983 3001 или office@cadpoints.com