Menu

Kампания за Fusion 360 продукти:

Fusion 360 – 20% отстъпка;

Fusion 360 – Team Participant за едногодишни и тригодишни лицензи  – 20% отстъпка;
Fusion 360 – Manufacturing Extension само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка;
Fusion 360 – Generative Design Extension само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка;
Fusion 360 – Nesting & Fabrication Extension само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка;
Fusion 360 – Manage Extension само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка;
Fusion 360 – Additive Build Extension  само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка;

Офертата приключва на 22 Октомври 2021;

За конкретни запитвания и оферти: тел. 02/983 3001 или office@cadpoints.com