Menu

Kампания за Fusion 360 продукти:

Fusion 360 за едногодишни и тригодишни лицензи  – 30 % отстъпка

Fusion 360 – Team Participant за едногодишни и тригодишни лицензи  – 30 % отстъпка
Fusion 360 – Manufacturing Extension само за едногодишни лицензи – 30 % отстъпка
Fusion 360 – Generative Design Extension само за едногодишни лицензи – 30 % отстъпка
Fusion 360 – Nesting & Fabrication Extension само за едногодишни лицензи – 30 % отстъпка
Fusion 360 – Manage Extension само за едногодишни лицензи – 30 % отстъпка
Fusion 360 – Additive Build Extension  само за едногодишни лицензи – 30% отстъпка

Офертата приключва на 30 Юни 2021;

За конкретни запитвания и оферти: тел. 02/983 3001 или office@cadpoints.com