Menu

AutoCAD MEP

Софтуерен продукт за проектиране на сградни системи (ОВК, ВиК и Електро) в среда на AutoCAD. Чрез него имате голям набор от параметрични обекти, инструменти за привръзването им в системи, създаване на спецификации и изометрици. AutoCAD MEP е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Параметрични обекти в AutoCAD

Работете в позната AutoCAD среда със специални инструменти за проектиране сградни системи. Програмата съдържа обширни библиотеки от ОВК, ВиК и Електро-елементи, както и интелигентни инструменти за тяхното привързване.

Архитектурно-конструктивни модели

AutoCAD MEP поддържа архитектурни модели създадени в AutoCAD Architecture, а чрез IFC импорт/експорт се поддържат модели от Revit и други архитектурно-конструктивни приложения.

Детайли и Размери

AutoCAD MEP съдържа библиотека с детайли, която можете да организирате и обогатявате за бъдещи проекти. Вие можете лесно да оразмерявате обекти и детайли в съответствие с Вашите фирмени стандарти. Котировките са асоциативни и автоматично се обновяват при промяна в проекта като така се спестява много време и усилия.