Menu

AutoCAD MEP

Софтуерен продукт за проектиране на сградни системи (ОВК, ВиК и Електро) в среда на AutoCAD. Чрез него имате голям набор от параметрични обекти, инструменти за привръзването им в системи, създаване на спецификации и изометрици. AutoCAD MEP е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Параметрични обекти в AutoCAD

Работете в позната AutoCAD среда със специални инструменти за проектиране сградни системи. Програмата съдържа обширни библиотеки от ОВК, ВиК и Електро-елементи, както и интелигентни инструменти за тяхното привързване.

Архитектурно-конструктивни модели

AutoCAD MEP поддържа архитектурни модели създадени в AutoCAD Architecture, а чрез IFC импорт/експорт се поддържат модели от Revit и други архитектурно-конструктивни приложения.

Детайли и Размери

AutoCAD MEP съдържа библиотека с детайли, която можете да организирате и обогатявате за бъдещи проекти. Вие можете лесно да оразмерявате обекти и детайли в съответствие с Вашите фирмени стандарти. Котировките са асоциативни и автоматично се обновяват при промяна в проекта като така се спестява много време и усилия.

Какво ново в AutoCAD 2022

  • Проследяване в чертежа – новата функция Trace подобрява екипната работа, тъй като мениджъра на екипа може да очертае схематично корекции в AutoCAD Web или AutoCAD mobile, а съответния проектант да проследи Trace елементите и да внесе нужните поправки в чертежа.
  • Подобрено споделяне на DWG файлове – можете да използвате функцията Share дирекно от AutoCAD 2022 и да задавате състояния “view-only” или “edit” на копията, които споделяте с екипа.
  • Преброяване на елементи – с новата функция Count можете бързо да преброите блок референциите или геометрични елементи в чертежа.
  • Публикуване в Autodesk Docs – потребителите на AEC Collection могат да използват Push to Autodesk Docs командата в AutoCAD 2022, за да публикуват PDF файлове в облака на Autodesk.
  • Плаващи прозорци – Floating windows са удобен начин за преоразмеряване на работните прозорци в AutoCAD и тяхното използване на повече от един монитор.
  • Подобрена инсталация и представяне – по-бърза инсталация и подобрено графично представяне при работа в AutoCAD 2022.