Menu

Курс Civil 3D за Минно Проектиране

Този курс по Civil 3D е предназначен за Маркшайдери, Геолози и Технолози.

След завършване на курса ще можете да:

 • Вмъквате точкови маркшайдерски и геоложки данни;
 • Изграждате повърхнини, пресмятате обеми на изкопи и насипи;
 • Проектирате линейни елементи;
 • Изграждате модели на кариери;

ПРОГРАМА:

 • Интерфейс на Civil 3D;
 • Свойства и стилове на обектите;
 • Вмъкване на точкови данни и редактиране;
 • Описателни ключове;
 • Създаване и редакция на повърхнини;
 • Създаване на изодебелини;
 • Пресмятане на обеми изкоп-насип;
 • Създаване на профилни линии;
 • Работа с проектни линии – създаване, редактиране и анализ;
 • Критерии за създаване на проектни площадки;
 • Изчисляване на обемите на площадките;
 • Проектиране на път в рудник;
 • Проектиране на нова кариера;
 • Импорти Експорт на Civil 3D данни;