Menu

Добре дошли на страницата за webinar-и на фирма CAD Point Ltd. Тук ще намерите всички видео материали, които инженерите ни са подготвили за продуктите на Altium – софтуерът за създаване на печатни платки Altium Designer, cloud платформата за споделяне на информация Altium 365 и системата за менажиране на компоненти Concord Pro.

Altium 365 Product Preview

В този webinar маг. инж. Ясен Йорданов от фирма CAD Point Ltd. ще демонстрира възможностите на най-новия продукт на Altium – cloud платформата за споделяне на информация Altium 365. По време на webinara ще бъдат разгледани и разяснени основните характеристики на продукта – възможността за споделяне на pcb проектите с всеки – било то колега, ръководство или производител, системата за коментари, системата за визуализация – на schematics, на Layout, на 3D модел. Ще се разгледат и възможните плановете за абонамент за платформата, нейната сигурност, както и актуалните промоции на фирма CAD Point, свързани с продуктите на Altium. В заключение маг. инж. Ясен Йорданов ще направи демо, в което ще се демонстрират всички функционалности и това колко бързо, лесно и удобно могат да се интегрират в процеса Ви на работа по изготвяне на една печатна платка.

PCB Data Management Part 2

В този webinar маг. инж. Ясен Йорданов от фирма CAD Point ще разкаже за честите грешки, допускани при проектирането на една печатна платка. Ще бъдат дадени дефиниции на това какво е “процес”, “контрол на достъпа”, “блокове за многократна употреба (reusable design blocks). Ще бъде разгледано и правило на 5-те “защо”, което ни помага да намерим корена на проблема, с който се сблъскваме. Webinar-ът приключва с обобщение и полезна информация за промоциите, от които можете да се възползвате до средата на месец май 2020г. Дадена е и информация за новия продукт на Altium – cloud платформата Altium 365, както и система за управление на компоненти Concord Pro.

PCB Data Management Part 1

В този webinar маг. инж. Ясен Йорданов от фирма CAD Point ще разкаже за добрите практики при проектирането на една data management система. Ще бъдат дадени дефиниции на “PCB data management”, както и на “процес”. Ще бъде разгледано и т.н. “S-M-A-R-T” правило, което е основополагащо в добрата Data Management система. Webinar-ът приключва с обобщение и полезна информация и новини за Altium Designer, както и съответната му система за управление на компоненти – Concord Pro

Altium Designer 20 Нововъведения

Във видето маг. инж. Ясен Йорданов от фирма CAD Point ще говори за новите функционалности в Altium Designer 20. Ще бъдат демонстрирани възможностите на програмата за автоматично компилиране на schematic дизайна, новият DirectX rendering, работата на новия Interactive routing, подобреното опрводяване тип “Акордеон” и подобрения Gloss Engine. Същевременно ще бъдат обяснени и новите DRC правила “Return Path Check” и “Creepage”. Ще бъдат демонстрирани и новите възможности за автоматично пресмятане на импеданса от програмата, включително при coplanar transmission line