Menu

Професионален рендър за архитекти и интериорни дизайнери

Професионален рендър за дизайн и реклама

V-Ray Render Node

Увеличете скороста на производство на изображенията, съчетавайки изчислителната мощност на няколко компютъра. V-Ray Render Node поддържа дистрибутивно мрежово рендиране за следните приложения:

  • V-Ray for 3ds Max
  • V-Ray for Maya
  • V-Ray for Modo
  • V-Ray for Nuke
  • V-Ray for Katana
  • V-Ray for Blender
  • V-Ray for SketchUp
  • V-Ray for Revit
  • V-Ray for Rhino

WORKSTATION

Постоянен лиценз

300 Eu

WORKSTATION

Upgrade

150 Eu

WORKSTATION

Годишен лиценз

120 Eu