Menu

3D ЕКСТЕРИОРНА И ЛАНДШАФТНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

с Autodesk 3ds Max и V-Ray

ускорен курс 11 – 15 декември, 2017 г.

В обучението се използва Autodesk 3dsMax 2017 и Chaos Group V-Ray 3.5.
Целта на курса е навлизане в тънкостите и овладяване на специфични методи за моделиране, управление и визуализиране на 3D сцени за екстериорна и ландшафтна архитектура.

В курса: ЩЕ НАУЧИТЕ

В обучението се използва Autodesk 3dsMax 2017 и Chaos Group V-Ray 3.5. Целта на курса е навлизане в тънкостите и овладяване на специфични методи за моделиране, управление и визуализиране на 3D сцени за екстериорна и ландшафтна архитектура.

Нашите: ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Николай Михайлов – аниматор, преподавател в УАСГ и лицензиран V-Ray инструктор

Получавате: СЕРТИФИКАТ

• За завършен курс от CAD Point
• Допълнителни консултации от преподавателя

Мястото: Учебен център на CAD Point

• кв. Полигона, бл.43, вх. А, офис 7
• В близост до Mall Sofia

Цена: 300 лв. с ДДС

• Осигурено работно място за всеки курсист
• Разпечатани текстови материали

3D ЕКСТЕРИОРНА И ЛАНДШАФТНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

програма

Първи ден: МЕТОДИ

• Организация на проекти и папки
• Работа с клиенти и в екип
• Подреждане на сцената, работа със слоеве, селекции и групи
• Източници на модели, материали и текстури
• Връзка с други програми

Трети ден: ОСВЕТЛЕНИЕ и КАМЕРИ

Реалистично осветление – VRayLight, VRayIES, VRaySun, VRayLightMtl
• Настройки на камера, бленда и експозиция
• Бърз Rendering, използване на Override
• Ambient Occlusion, Shadows and Caustics

Пети ден: АНИМАЦИЯ и ПОСТПРОДУКЦИЯ

• Подготовка на сцени за анимация
• Сториборд и разкадровка
• Предварителен преглед и монтаж
• Пост продукция на екстериори с Photoshop
• Пост продукция на анимации с After Effects

Втори ден: СГЛОБЯВАНЕ и МОДЕЛИРАНЕ

• Подбор на материали и модели
• Модификаторите Sweep, Symmetry
• Създаване на сложни форми чрез Splines,
Cross Section и Surface
• Моделиране чрез Еditable Poly, Meshsmooth

Четвърти ден: МАТЕРИАЛИ и RENDERING

• Избрани библиотеки
• Модификация и оптимизация
• Създаване на текстури
• UVW Unwrap
• Типови материали
• Контрол на качеството на Render
• Render елементи

Допълнителни РЕСУРСИ

1. Модели на предмети, растения и коли
2. Библиотеки с реалистични материали
3. Завършени сцени с настройки
4. PSD файлове с настройки за постпродукция

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ : Всяка вечер, 11 – 15 декември, 17:00 до 20:30 с една почивка
Записване и информация: CADPOINT LTD
тел. (02) 9833001, или (02) 9832362, office@cadpoints.com