fbpx
Select Page

Условията:

 • Краен срок за подаване на документи – 21.09.2022, изцяло електронно през системата ИСУН 2020

 • Финансиране: минимален размер на безвъзмездна помощ по проект – от 35 000 лв. до:

  • Микро предприятие – 180 000 лв.

  • Малко предприятие – 350 000 лв.

  • Средно предприятие – 700 000 лв.

 • Съфинансиране – до 50%

 • Икономически сектори:

  • C (преработваща промишленост)

  • Е (доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване)

  • J (създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения)

  • M ( професионални дейности и научни изследвания)

 • Срок на одобрение – до края на 2022

 • Изпълнение на проектите – през 2023 с кратък срок на изпълнение – между 9 и 12 месеца

 • Едно от задължителните условия е фирмите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г., както и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия

 • Всички възникнали въпроси кандидатите могат да изпращат чрез сайта на Министерството на иновациите и растежа и да очакват отговор в рамките на един работен ден.

Работим и с консултантска фирма, към която можем да Ви насочим за изготвянето на проектната документация!

За повече информация, въпроси, отговори и документация – кликнете тук, за да посетете сайта на мярката

Софтуер, който можете да закупите от нас по програмата

Altium Designer 2022

AutoCAD 2023

Inventor Professional 2023

Fusion 360

Revit 2023

Civil 3D 2023

3ds Max 2023

Maya 2023

Product Design & Manufacturing Collection

Architecture, Engineering & Construction Collection

Media & Entertainment Collection

Rhino 3D