Menu

RhinoNest

Технология създадена от TDM Solutions, която оптимизира разполагането и ориентацията на елементите от разкроя, за да се спести материал и да се намали количеството на отпадъка. Програмата е работи в среда на Rhino 6

Оптимизация на разкрой

Работи с разнообразни форми, бройки елементи, приоритет и свобода на завъртане.

Срязване на 3D модели

От срязания 3D модел може да се генерират сеченията в равнината XY с възможност за автоматично или ръчно номериране на отделните части.

Връзка с Grasshopper

Grasshopper 3D графичен алгоритмичен редактор интегриран в среда на Rhino и RhinoNest, в който можете да създавате и променяте Rhino геометрия. За повече информация: www.grasshopper3d.com