Menu

RhinoGold

Приложение към Rhino, което е интуитивно и лесно за усвояване, направено от бижутери за бижутери. Чрез вградената в него флексиметрична технология, проектантите могат лесно и прецизно да създават геометрията на 3D моделите, с което спестяват време и пари. Това е нова технология, разработена от TDM Solutions, която позволява лесно създаване и редакция на параметрични обекти, независимо или свързано помежду си.

RhinoGold Моделиране

RhinoGold 6.6 има повече от 500 инструмента, чрез които се покриват всички стъпки по изграждането на тримерния компютърен модел, неговия анализ и създаването на реален прототип на изделието. Чрез RhinoGold можете да използвате редица параметрични методи и готови елементи, с които да изградите виртуален модел и да го разпечатате на 3D принтер.

Техническа спецификация

С един клик се създава технически чертежи и информация за вложените елементи и материали в модела. Репортите могат да бъдат настроени спрямо специфични фирмени настройки.

RhinoGold Cloud

Допълнително може да се добави и онлайн каталожната услуга RhinoGold Cloud. Това е изключително маркетингово средство за привличане на клиенти на Вашите изделия.

RhinoGold Basic и Pro версии

RhinoGold се предлага в две версии с различна функционалност. Тук можете да разгледате основните им възможности.

RhinoGold Elements

Програмата съдържа обширни библиотеки с предварително готови 3d модели, камъни и материали.

Работа с RhinoGold

Бързо, Лесно и Параметрично в най-стабилната 3D среда за работа – Rhino 6