Menu

Nesting Utility за Inventor е решение за разкрой, което помага на производителите да оптимизират разхода на материали. Времето за разкрой се съкращава значително, което допълнително намалява разходите.

Технологията Autodesk Nesting Utility е достъпна само като част от колекцията Product Design & Manufacturing Collection.

Генериране на програма за ЦПУ
Четене на DXF файлове
Възможност за експортиране в DXF

Автоматично създаване на 3D модел или експорт в DXF файлове за генериране на програма за изрязване с HSM или друг CAM софтуер.

Автоматизиран разкрой върху няколко листа
Функционално решение за обработка на листов материал с Inventor Professional