fbpx
Select Page
Visual ARQ

Lands Design

BIM ландшафтен дизайн

Lands Design е софтуер за ландшафтно проектиране в среда на Rhino, AutoCAD или Civil 3D, който добавя голяма библиотека с растителни и конструктивни елемени, функции за моделиране на терен, създаване на чертожна и таблична документация и визуализация. В Rhino версията, програмата има над 40 популярни файлови формата за обмен на данните, IFC поддръжка за обмен на данни с различни BIM приложения, както и Lands.Inside.Revit взаимна връзка с Autodesk Revit.

Създаване на терен

Lands Design има удобна функционалност за вмъкване на DEM терени, както и сваляне на готови сателитни данни – повърхнина, снимки и 3D сгради.
Отделно от това, можете да моделирате терен от точки, хоризонтали и граници. След създаване на съществуващата повърхнина, Lands Design разполага с редица функции за създаване на път, площадки, разделяне участъци и пресмятане на изкопи и насипи.

Параметрични елементи

Това са готови параметрични компоненти, които се приспособяват към създадения терен като стени, огради, пътеки с профил, стълби, както и разнообразни елементи от градската среда – пейки, кашпи и много други.

CAD функционалност

Lands Design разполага с редица инструменти за изчертаване на двумерни елементи – линии, дъги, полигони, елипси, блокове и др. организирани в слоеве за по-удобна визуализация. Чрез удобна функция можете да задавате и височина на полилиниите с цел създаване на коректна теренна повърхнина.

8000+ библиотека с растителност

Можете да избирате растителни видове от огромна база данни, които да намирате по-бързо чрез филтриране по голям списък от характеристики като тип, климатична зона и др. Програмата има възможност за промяна и запис на копие на компонент обратно в базата данни, така че да го използвате и в други проекти.

Lands Design има удобни функции за разполагане на елементи по случаен принцип вътре в полигон, по линия или в матрица, както и покриването с пълзящи растения на повърхнини като поляни, склонове, вертикални стени и колони. Представянето на растителните видове може да се изобразява по различен начин в отделните сезони, което добавя реалистичност на изображението.

Освен това Lands Design дава на проектантите удобни инструменти за разполагане, документиране и визуализация на спринклерни и тръбни системи за подобрено водоснабдяване на добавените растителни видове.

Документация

Автоматично подновяващата се спецификация на добавените растителни видове Ви позволява да се концентрирате върху самото проектиране. Можете да добавяте допълнителни атрибути към елементите, да форматирате табличните данни, както и да експортирате спецификациите в MS Excel.

Lands Design етикира както единични елементи, така и група от елементи, като надписите се променят при редакция на съответния атрубут. Можете да създавате отделни зони в модела, които да представяте в различни цветове и щриховки и да се специфицират. Имате и възможност за добавяне на растерни изображения, както към модела, така и в чертежа.

Визуализация

Можете да изработвате фотореалистични изображения не само чрез вградените рендери на Rhino или AutoCAD, но и в редица допълнителни приложения като V-Ray, nXt, Brazil, Maxwell и др. Позволява се създаване на анимация на модела със сменящи се сезони, тъй като отделните растителни видове могат да се представят в различните годишни времена.

Можете да изследвате слънчевото осветяване за даден период от деня, да се разходите в реално време в фотореалистичен модел и да използвате виртуална реалност. Lands Design върху Rhino платформа може да експортира модела за 3D принтиране чрез файловия формат STL, а чрез Grasshopper функционалността могат да се привържат обектите към графични алгоритми с цел изследване на различни варианти на модела.